/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bli instabil

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bli instabil?

  1. Om vatten börjar läcka in och fyller tunnelns botten kan rälsen bli instabil.
  2. Gasen riskerar att bli instabil med en förhöjd explosionsrisk under ett dygn efteråt.
  3. Däremot kan dynamit bli instabil med åren och lådan forslades bort med polisens särskilda bombvagn.
  4. Men skillnaden den här gången är att isen blir rekordliten, och att den riskerar att bli instabil.
  5. Därefter började marknaden bli instabil med både upp-och nedgångar, men trots detta fortsatte aktiespekulationerna.
  6. Barkhausen-kriteriet definierar när en elektrisk krets kan börja oscillera, det vill säga bli instabil.
  7. Den yngsta stjärnan bekräftar för första gången tesen att den materia som omgärdar huvudstjärnan kan bli instabil och bilda en ny stjärna.
  8. Stämningen i parlamentet kom med tiden att bli instabil ; provokationer från båda sidor, inför sittande parlament, blev alltmer vanliga.
  9. Ammunitionen började bli instabil, det vill säga det fanns en ökande explosionsrisk, och då ansågs dumpning i sjöar vara ett lämpligt sätt att hantera problemet.
  10. 3 september 1929 nådde aktiekurserna sin högsta punkt, och efter det började marknaden bli instabil med både upp-och nedgångar, men trots detta fortsatte spekulationerna.
  11. Syftet med beredskapssedlarna var att de skulle kunna användas i händelse av krig, då ett lands ekonomi lätt kan bli instabil på grund av förfalskade sedlar.
  12. Dock kunde Balbus och Hawley 1991 visa att om det fanns ett svagt magnetfält i skivan så skulle den keplerska rotationen bli instabil, vilket kunde leda till att det uppstod turbulens i skivan.
  13. Altruismen kommer att bli instabil om rekombination kan bryta ned kopplingen mellan generna för igenkänning och altruism, detta på grund av att de individer som har greenbeard-fenotypen men är utan genen som kodar för altruismen kommer att ha störst fitness och det resulterar i att det blir en snabb minskning i frekvensen av den altruistiska genen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2