/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bondeklass

Hur upplevde du uppläsningen av bondeklass?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bondeklass är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet bondeklass?

  1. Hukou - folkbokföringssystemet som från mitten av 50-talet effektivt delat in kineserna i en landsbygdsbaserad bondeklass och en fabriksarbetande urban befolkning - har på senare år blivit allt mer ifrågasatt.
  2. Här skulle en stark, sund tysk bondeklass växa upp.
  3. Samtidigt lyckades landet hålla kvar en stark oberoende bondeklass och de agrara produktionsförhållandena kom därför aldrig att helt feodaliseras.
  4. Dessa värden har djupa historiska rötter i Sverige, via en ovanligt fri bondeklass och en historisk frånvaro av regelrätt feodalism.
  5. Livet de för på gården står för det självförsörjande naturahushållet, upprätthållet av en bondeklass som är på väg att försvinna.
  6. Framväxten av en oberoendeinriktad afroguyanansk bondeklass hotade plantageägarnas politiska makt då dessa inte längre hade monopol på kolonins ekonomiska händelser.
  7. Minst lika viktigt menar man var att man hoppades kunna behålla värnpliktsarmén genom att få en stabil och relativt välmående bondeklass.
  8. Byggnadsstilen har även slagit igenom på bredare front bland de mangårdsbyggnader som uppfördes av en välbeställd bondeklass i slutet av 1800-talet.
  9. Den senare utgår ifrån en enkel ekonomisk relation mellan en utsugande parasitär överhet i form av feodalherrar och en utsugen produktiv bondeklass.
  10. Här fanns en mycket liten urban medelklass, men å andra sidan en stor självägande bondeklass, som utgjorde ett slags lantlig lägre medelklass.
  11. I Sverige har denna bondeklass även tidigt haft representation i riksdagen, vid Sveriges ståndsriksdag i Uppsala år 1436 infördes de fyra stånden ; dessa var adel, präster, borgare och bönder.
  12. Det danska frälsets ed till kungen är identisk med de tidigare hirdmännens och det är givetvis så att många av hirdmännen ursprungligen rekryterades ur samma bondeklass om senare frälset.
  13. Fadern, som kom från en arrenderande bondeklass, hade skaffat sig lite pengar, gifte sig rikt med dottern till godsägaren han arrenderat av och fick med tiden betydande förtroendeuppdrag i staden.
  14. Samhällsutvecklingen gick sedan sin väg framåt över kommunallivets ruiner: demokratin hade överväldigats av aristokratin, även om det inte gick så långt att Sveriges bondeklass blev ofri i samma grad som många andra europeiska länder.
  15. I de övriga nordiska länderna fanns en stor självägande bondeklass som till skillnad från bönderna i Danmark och övriga Europa, lyckades behålla kontrollen över sin jord efter medeltidens omvälvningar och införande av ett adelsväsende på 1200-talet.
  16. De unga äktfinnarna kom i allmänhet från medel-eller bondeklassen.
  17. Finska talades emellertid av majoriteten av bondeklassen i den östra rikshalvan.
  18. I januari 1613 samlades valda personer från olika samhällsklasser, inklusive bondeklassen.
  19. Han är en av få dynastigrundare i Kinas historia som har kommit från bondeklassen.
  20. Det internationella proletariatet [... ] kolonierna [... ] samt bönderna [... ] Med dessa bundsförvanter, det vill säga bondeklassen, samarbetar vi.
  21. Hammaren och skäran (☭) är ett politiskt emblem som symboliserar unionen mellan arbetarklassen och bondeklassen.
  22. Det gick ju inte att ta miste på att personen tillhörde bondeklassen och var från Vingåker.
  23. Revolutionen skulle därför istället bygga på bondeklassen, som Mao såg som den sant revolutionära i Kina.
  24. Sagornas hjältar tillhör den fria bondeklassen – men Orvar Odd blir till sist kung i ett fjärran land.
  25. Systemet tillväxte under en period då bondeklassen hade en stark makt och inflytande på den förda politiken i landet.
  26. Anledningen var förföljelserna som den meхikanska staten, de urbana eliterna och egendomsägarna riktade mot bondeklassen och den katolska tron.
  27. Ryska blev det officiella språket i förvaltningen och bondeklassen, som traditionellt var fundamentet för vitryska nationen, upphörde att existera.
  28. Under 1800-talet var den indelta arméns underofficerare direktrekryterad bland underofficersvolontärer som kom från bondeklassen eller den lägre medelklassen.
  29. Över hälften av officerna kom nu ur det högre borgerskapet, en tredjedel ur det lägre och en sjättedel ur bondeklassen.
  30. Att " sitta på undantag" har i Skandinavien varit vanligt inom bondeklassen, också vid överlåtelse av en jordbruksfastighet från en generation till nästa.
  31. Anne, som var omkring åtta år äldre, kom visserligen från bondeklassen, men var ganska rik och familjerna Shakespeare och Hathaway hade länge umgåtts.
  32. Medan de iakttar hur byborna glatt börjar arbeta med den kommande skörden, reflekterar de tre överlevande samurajerna över förhållandet mellan krigar-och bondeklassen.
  33. Näringslivet försköts från jordbruk till handel och hantverk ; den självägande bondeklassen hotade att dö ut, och därmed rekryteringen av härerna till Roms imperialistiska politik.
  34. Han studerade vid Uppsala universitet och disputerade där 1979 på avhandlingen Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680-1860: bondeklassen i By socken, Kopparbergs län.
  35. De nya kollektiven, som arbetarklassen, kallar Le Bon för heterogena kollektiv, dessa är inga naturliga kollektiv vilket de homogena kollektiven, exempelvis bondeklassen och adeln, är.
  36. Witos var främst bondepolitikern, och även som sitt lands ministerpresident övergav han inte helt bondedragen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bondeklass?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bondeklass bondeklassen bondeklasser bondeklasserna
genitiv en bondeklass bondeklassens bondeklassers bondeklassernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2