/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till lantbefolkning

Hur upplevde du uppläsningen av lantbefolkning?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

lantbefolkning är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet lantbefolkning?

  1. Det är uppenbarligen riktigt att andra har avlägsnat lantbefolkning från sina territorier.
  2. Hans undersökning över Venetiens lantbefolkning i monografin Le condizioni dei contadini nel Veneto (i Atti del ' Inchiesta agraria, fyra band, 1882-83) är mönstergill.
  3. Den fick ett stort medlemsantal över hela Jylland, dock främst i östra delen, och bidrog främst under 1860-talet till att vinna Jyllands lantbefolkning till Venstre.
  4. Sundbärg kontrasterar ivrigt bristen på nationell yra bland svensk arbetarklass och lantbefolkning mot den våg av nationalism och stolthet som bar upp Norge vid samma tid, men undviker att beröra att den norska patriotismen var kopplad till kampen för demokrati och inte lika präglad av aristokratiska minnen som den svenska nationella väckelsen.
  5. Huvudnäring för lantbefolkningen var åkerbruk.
  6. Till en början var tidningen en icke partibunden tidning för lantbefolkningen.
  7. Det katolska prästerskapet ogillade emellertid rörelsen, som därför vann föga anslutning från den irländska lantbefolkningen.
  8. Detta som ett alternativ till Amerikaemigrationen, som alltid utgjort en tung åderlåtning för den irisktalande lantbefolkningen på västkusten.
  9. Bondekrigen medförde ej den åsyftade förbättringen i allmogens sociala ställning, och senare bragte trettioåriga kriget namnlöst elände över den lägre lantbefolkningen.
  10. 1377 slöt sig lantbefolkningen i Appenzell, Urnäsch, Teufen och Gais samman, sedan de fått tillåtelse till detta av abboten för Schwabiska stadsförbundet.
  11. Den snabba industrialiseringen återspeglades i tillväxten av städernas befolkning, som 1926 — 39 nära fördubblades (från 594 000 till 1 067 000), medan lantbefolkningen ökade endast med 19 procent.
  12. Enligt de samtida berättelserna satte sig den i hast uppbådade lantbefolkningen till motvärn och utkämpade flera häftiga strider mot Valdemars 1800 knektar av vilka värvade tyska soldater utgjorde huvuddelen.
  13. Av sitt arbete Underrättelse om de mest gångbara sjukdomars igenkännande och botande genom lätta och enfaldiga husmedel (1759) utdelade han nästan hela andra upplagan till ledning åt lantbefolkningen i Finland.
  14. Trulli) är runda stenhus med kägelformat tak, som förr var vanliga bostäder bland lantbefolkningen i träfattiga trakter i Medelhavsländerna, framför allt i den italienska proveinsen Apulien, där många människor fortfarande bor i sådana.
  15. Som dess ledande grundsatser angav Bülow i ett programtal 13 januari 1902 upprätthållandet av statens auktoritet i alla avseenden, tyska språkets herravälde i skolorna, förvaltningen och rättskipningen, koloniseringspolitikens fullföljd enligt Bismarcks idéer, organisering av den tyska lantbefolkningen i föreningar av skilda slag, gynnande av städernas utveckling och främjande av andlig tysk kultur i gränsprovinserna.
  16. Till rättskällorna hör vidare bjarkeyiarréttr (bjärköarätt) en, som tidigast synes ha utgjort en handels-och sjörätt, gällande på köpfärder och marknadsplatser, där lantbefolkningen sammanträffade med främmande köpmän, samt vid de stora fiskerierna, där även mycket folk samlades, men som, sedan fasta köpstäder bildats, utan att förlora denna sin tidigare betydelse, även fick karaktären av stadslag, som gällde för alla förhållanden inom den särskilda stadens område.
  17. Han utgav även åtskilliga för lantbefolkningens undervisning avsedda böcker.
  18. I verket försöker Kämpe beskriva historien främst ur den fattiga lantbefolkningens perspektiv.
  19. Han ägnade sig i synnerhet åt utvecklingen av lantbefolkningens förhållanden och skatteväsendets historia.
  20. odramatiska verklighetstrogna skildringar av landskapet eller lantbefolkningens liv, inspirerade av holländska landskapsmålare från 1600-talet samt John Constable.
  21. Hans dikter, särskilt Fornocht a chonac thú (" Naken såg jag dig"), har en nationalistisk ton, novellerna är mera färgade av lantbefolkningens traditionella kristlighet.
  22. Där målade han genretavlor ur lantbefolkningens liv i naturen, men även krigsbilder, komponerade efter studier av soldater i fredliga övningar (Morgonen efter ett slag?
  23. Hennes produktion gick till en början från berättelsesamlingen Nähtyä ja tunnettua (" Sett och känt", 1896), via novellerna Aili (1897) och Kaksi rakkautta (" Dubbel kärlek", 1898), till den stora romanen Pimeänpirtin hävitys (" Ödemarkstorpets undergång", 1901), med en kraftig realism gestaltad, mycket betydande skildring av den fattigaste lantbefolkningens liv.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs lantbefolkning?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en lantbefolkning lantbefolkningen lantbefolkningar lantbefolkningarna
genitiv en lantbefolknings lantbefolkningens lantbefolkningars lantbefolkningarnas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2