/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder boolesk?

  1. (efter 1800-talsmatematikern George Boole) som avser en formaliserad logik som arbetar med operatorer som AND (och), OR (eller) och NOT (inte) (användbar bland annat vid sökningar med flera sökkriterier) || -t

Hur uttalas boolesk?

  1. [bo:lsk]

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Nästkommande ord

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är amper en synonym till syrlig?

Hur används ordet boolesk?

  1. Varje delring och kvotring av en boolesk ring, är en boolesk ring.
  2. I boolesk algebra skrivs konjunktion med multiplikationstecknet ·.
  3. I boolesk algebra betecknas inklusiv disjunktion med formula_3.
  4. Detta gör att teori från både logik och boolesk algebra kan tillämpas.
  5. En boolesk datatyp är en datatyp inom programmering som representerar värderna sant eller falskt.
  6. Inom datavetenskap är kopplingsscheman användbara för att visualisera logiska uttryck skrivna med boolesk algebra.
  7. Bristande kunskaper i söksyntax eller boolesk logik ger också ofta felaktiga resultat för googlejournalistiken.
  8. I ett karnaughdiagram förs en boolesk funktions utvärden in, vanligen från en sannings-eller funktionstabell.
  9. I C fanns ursprungligen ingen strikt boolesk typ, vars enda värden skulle vara sant och falskt.
  10. Några operatorer som utför logiska operationer enligt boolesk algebra är till exempel &, v, XOR och INTE.
  11. Man kan visa att de rum som är Stonerum för någon boolesk algebra är de fullständigt osammanhängande kompakta Hausdorffrummen.
  12. De Morgans lagar är två slutledningsregler inom logik och boolesk algebra, uppkallade efter Augustus de Morgan på 1800-talet.
  13. En av de tidigaste programmeringsspråken som hade en boolesk datatyp var Algol 60 (1960), som även hade de logiska operationerna och, eller, ekvivalens och icke.
  14. C hade ursprungligen ingen boolesk datatyp, men en sådan lades till i C99 som _Bool, och bool är ett makro som definieras vid inkludering av stdbool.h.
  15. I sin magisteravhandling A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits från 1937 visade han hur boolesk algebra och binär aritmetik kan användas för att förenkla telefonväxlarnas relänät.
  16. Även om en igenkännarmaskin saknar formell utdatafunktion (se nedan), så finns den där implicit -en boolesk funktion som returnerar Sant eller Falskt beroende på om indatat accepterades eller ej.
  17. I C99 introducerades typen codice_86, med aliaset codice_87 definierad som ett makro i headerfilen codice_88, som en boolesk typ som kan anta värdena noll och ett för falskt respektive sant.
  18. Som 21-åring erhöll han en ' master' hos Massachusetts Institute of Technology (MIT) med en avhandling om boolesk algebra i elektroniska kretsar, som visade att alla typer av variabler logiskt kan konstrueras.
  19. Detta kan göras antingen med en boolesk variabel (denna variant kallas ofta compare-and-set), eller genom att återvända det värdet som fanns i M innan operationen påbörjades (inte värdet N som eventuellt lagrades i M).
  20. Logiska operatorer används på logiska (booleska) uttryck, vanligen från jämförelser.
  21. Informationssökningssystem har traditionellt delats in i booleska system och probabilistiska system.
  22. För att använda lambdakalkyl för programspråk behöves bland annat tal och booleska värden.
  23. Varken Fortran I (1957), Fortran II (1958) eller LISP (1958) hade booleska datatyper.
  24. Det lägsta lagret är booleska operationer mellan ettor och nollor i datorns CPU.
  25. Claude Shannon var den första att formellt tillämpa den booleska algebran inom datavetenskapen.
  26. Den här tekninken kan användas för att manipulera bitmönster som representerar booleska tillstånd.
  27. Givet dessa definitioner kan man sedan definiera elementära funktioner som arbetar med booleska värden.
  28. Ett Karnaughdiagram är ett verktyg eller metod för analys och minimering av booleska uttryck.
  29. Ett karnaughdiagram kan ha ett godtyckligt antal booleska (in) variabler, men vanligast är fem eller färre.
  30. Han visade även det omvända, att elektriska nät med brytare kan användas för att lösa booleska problem.
  31. Vissa uppräkningstyper kan vara fördefinierade i programspråket, till exempel booleska datatyper med sanningsvärdena sant (true) och falskt (false).
  32. Detta sker i den booleska algebran, där de logiska sanningsvärdena, falskt och sant representeras av talen 0 respektive 1.
  33. Den här tekniken är ett effektivt sätt att lagra ett antal booleska värden i så lite minne som möjligt.
  34. Den nedre figuren visar booleska funktionsvärdestabeller, kretskonstruktioner och Venndiagram för de logiska konnektiven Och, Eller, Materiell Implikation och Antingen-eller.
  35. Exklusiv disjunktion har i den booleska algebran ingen distinkt symbol, men betecknas i andra sammanhang med formula_4, vilket står för räkning modulo-2.
  36. Han utvecklade Davis-Putnam-algoritmen för det booleska satisfieringsproblemet, tillsammans med Martin Davis, och hjälpte till att visa på omöjligheten att lösa Hilberts tionde problem.
  37. De så kallade booleska operatorerna (efter den engelske matematikern George Boole) AND, OR och NOT används för att utöka en sökning på internet, en databas eller liknande.
  38. I logiska grindar motsvaras logikens sanningsvärden sant och falskt och den booleska algebrans " etta" och " nolla" av hög respektive låg spänningsnivå, vanligen nära +5 V respektive nära 0 V. Detta kallas då positiv logik eller hög representation.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Helge
  Nordiskt namn som betyder helig eller lyckosam.
 • Besläktade namn: Helgo

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2