/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för borgarståndet, menade du borgarstånd?

Synonymer till borgarståndet

Hur upplevde du uppläsningen av borgarståndet?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

borgarståndet är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet borgarståndet?

  1. De två övriga var prästeståndet och borgarståndet.
  2. Han var riksdagsman för borgarståndet 1859-1866.
  3. Han var medlem av borgarståndet 1858-60.
  4. Han företrädde borgarståndet i Falun vid ståndsriksdagen 1862/63 samt borgarståndet i Falun och Säter vid ståndsriksdagen 1865 – 1866.
  5. 1862/63 representerade han borgarståndet i Enköping, Piteå och Söderhamn samt 1865/66 borgarståndet i Söderköping, Söderhamn och Enköping.
  6. Arajärvi satt i borgarståndet i ståndslantdagen 1904-1905.
  7. Ekman representerade borgarståndet vid valriksdagen i Örebro 1810.
  8. 1789 kallades att efterträda sin far i borgarståndet.
  9. August Blanche gjorde framställning i borgarståndet om grundlagsfrågan.
  10. Han var ledamot av borgarståndet vid riksdagen 1812.
  11. Detta gällde bara för prästeståndet, borgarståndet och bondeståndet.
  12. Under åtskilliga riksdagar var han ledamot i borgarståndet.
  13. År 1769 valdes Johan Schutz till riksdagsman för borgarståndet.
  14. 1851 och 1862-1863 var han riksdagsman för borgarståndet.
  15. De svenska ständerna var adelsståndet, prästeståndet, borgarståndet och bondeståndet.
  16. Borgerskap kan även betyda borgarståndet som samhällsklass, se nedan.
  17. Han var representant för borgarståndet i lantdagen 1885-1900.
  18. Vid några svenska riksdagar var Bladh representant i borgarståndet.
  19. Han var vid riksdagen 1856-58 medlem av borgarståndet.
  20. Under frihetstiden ökade borgarståndets inflytande.
  21. Dessutom försökte han främja borgarståndets utveckling.
  22. Han var borgarståndets viceordförande 1894-1897.
  23. 1877 var Öhrnberg borgarståndets vice talman.
  24. Bunge var 1720 borgarståndets talman i riksdagen, sedan justitieborgmästaren inträtt i adelsståndet och saknade borgarståndets förtroende.
  25. I riksdagen var han borgarståndets vice talman 1828.
  26. Han var sekreterare hos borgerskapets äldste och 1786 borgarståndets sekreterare.
  27. Som representant för minuthandelssocieteten invaldes Keyser 1792 i borgarståndets kanslidirektion.
  28. Han utnämndes också 1772 på borgarståndets initiativ till överståthållare i Stockholm.
  29. Jacob Bunge var borgarståndets talman i riksdagen och justitieborgmästare i Stockholm.
  30. Han var borgarståndets sekreterare vid riksdagarna år 1731, 1734 och 1738.
  31. Vid 1751-1752 års riksdag var han även borgarståndets representant för Lund.
  32. Deras ene son Peder Gavelius var borgmästare i Stockholm och borgarståndets talman.
  33. I riksdagen var han ledamot i bevillningsutskottet och i borgarståndets enskilda besvärsutskott.
  34. 1779 blev han rådman i Stockholm samma år direktör i borgarståndets kansli.
  35. Han var borgarståndets talman vid senare delen av 1877-78 års lantdag.
  36. Nils Nilsson, (ibland Nils Silenius), död 1664, var borgarståndets talman och Stockholms borgmästare.
  37. Han inrättade auktionskammaren i Stockholm och var borgarståndets talman i riksdagen tre gånger.
  38. Annars försökte Kristian, förvisso enligt Sigbrits råd, förbättra borgarståndets och de lägre klassernas ställning.
  39. Han var assessor i Svea hovrätt och borgarståndets talman vid riksdagarna 1638 och 1640.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2