/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bortskaffa

Hur upplevde du uppläsningen av bortskaffa?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bortskaffa är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet bortskaffa?

  1. Det tillkommer nu vetenskapen att lösa eller, som Herbart uttrycker sig, " bortskaffa" dessa motsägelser.
  2. En oxiderande slagg kan användas för att bortskaffa kol ur en kolhaltig smälta, s.k. slaggfärskning.
  3. Man skall också komma ihåg att ett av de största problemen man brottades med i samband med gruvbrytning i äldre tider var att bortskaffa vattnet ur gruvorna.
  4. Hans vetenskapliga författarverksamhet inskränkte sig dock till en uppsats i Vetenskapsakademiens handlingar: Et nytt sätt at transformera æquationer och finna rötter, i vilken han på tredjegradsekvationer tillämpade Erland Samuel Brings metod att bortskaffa mellantermerna i en ekvation, samt ett mindre antal akademiska disputationer (möjligen till en del författade av respondenterna), behandlande i allmänhet mera elementära ämnen, till exempel elvaproban samt teorin för logaritmer och ränta på ränta.
  5. -Men vår bedömning här i Sverige är alltså att förorenad snö som samlas ihop och ska bortskaffas är avfall, säger Bo Carlerup avdelningsdirektör Naturvårdsverket.
  6. Vid många metallurgiska processer är slagg inte bara ett ämne som skall frånskiljas och bortskaffas ; vid till exempel svavelrening och fosforrening används reaktioner mellan slagg och metaller för rening.
  7. – Följaktligen kan det inte bevisas att avfallet bortskaffats på ett sätt som hade kunnat medföra en förorening som varit skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte bara har liten betydelse.
  8. Altaren, bilder, krucifix och orglar bortskaffades, och en starkt förenklad liturgi infördes.
  9. – Följaktligen kan det inte bevisas att avfallet bortskaffats på ett sätt som hade kunnat medföra en förorening som varit skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte bara har liten betydelse.
  10. De höll kremeringseldarna brinnande, krossade kvarvarande benbitar och samlade in askan för bortskaffande.
  11. Definitionen för ordet desinfektion är ” oskadliggörande eller bortskaffande av sjukdomsframkallande mikroorganismer ”, enligt Nationalencyklopedin.
  12. Därför är ornitin en central del av ureacykeln, som möjliggör bortskaffande av överskott på kväve.
  13. Olika bibelöversättare har tolkat " azazel" antingen som ett egennamn eller som ett ord med betydelsen " bortskaffande" eller " avlägsnande", i detta sammanhang " den som skaffar bort (synden)" eller " den som avlägsnar (synden)".
  14. – Följaktligen kan det inte bevisas att avfallet bortskaffats på ett sätt som hade kunnat medföra en förorening som varit skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte bara har liten betydelse.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2