Vad betyder brahmansk?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är menetekel en synonym till förebud?

Hur används ordet brahmansk?

   1. Skanda (i kinesisk litteratur Wei tuo, i japansk Idaten) är en gud inom buddhismen som övertogs från brahmansk mytologi.
   1. Som son till en egendomsägare av brahmansk kast fick han en god uppfostran och lärde sig redan tidigt flera språk, såsom sanskrit, arabiska, persiska, engelska, latin och grekiska.
   1. Moksha är i den indiska religionen och filosofin ett, ända från brahmansk tid ned till buddhismen och de hinduiska sekterna, känt begrepp, som innebär lösgörande och befrielse från världskretsloppets, samsaras, bojor.
   1. I socialt och politiskt avseende ligger ett ofantligt avstånd mellan det åkerbrukande herdefolkets enkla, nästan patriarkaliska förhållanden och det i kastväsendets fjättrar bundna, despotiskt styrda brahmanska samhället.
   1. Under mer än två och ett halvt årtusende har dessa verk i de brahmanska skolorna studerats oerhört noggrant och ingående, kommenterats och inlärts utantill, och man antar på goda skäl att de är bibehållna till vår tid tämligen oförvanskade i den form som de författats i.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Max

Tysk kortform av latinska Maximilian, som är en kombination av namnen Maximus, den störste, och Aemilianus..

Maximilian

Ett latinskt namn som är en kombination av namnen Maximus, den störste, och Aemilianus. Kejsarnamn i tysk-romerska riket..

Hur böjs brahmansk ?

adjektiv
positiv en brahmansk
ett brahmanskt
den|det|de brahmanska