Vad betyder brottsbalken?

  1. den balk (avdelning) i lagen som anger vad som är brott och hur brott straffas
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

brottsbalken är sammansatt av

Hur används ordet brottsbalken?

   1. Gadbans första förslag handlar istället om att i brottsbalken införa en särskild brottsrubricering för brott i namn av heder.
   1. Den aktuella bestämmelsen i brottsbalken säger att om en person vållar någons död genom att åsidosätta vad som enligt arbetsmiljölagen gäller för att förebyggande olycksfall så kan den bli dömd för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.
   1. Anpassa brottsbalken och rekvisiten så att systematiska fakturabedrägerier alltid anses som grovt bedrägeri.
   1. Miljöbalken förbjuder nedskräpning och brottsbalken avsågning av grenar.
   1. För att kunna bekämpa hedersbrott är vi i yttersta behov av en hederslag som omfattar alla typer av hedersbrott i Sverige där dessa hedersrelaterade brott får tilldelas en ny kategori i brottsbalken och skiljs reellt från våld i nära relationer.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..