/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till byggnadssätt

Hur upplevde du uppläsningen av byggnadssätt?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

byggnadssätt är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet byggnadssätt?

  1. Han har vidare medverkat till en objektsbeskrivning som var bristfällig eftersom den inte innehöll uppgift om byggnadssätt och ett avtal där det råder oklarheter kring säljarens garantiåtagande.
  2. Ett nytt byggnadssätt (42 sidor, 2 planscher).
  3. Tungstämmornas byggnadssätt följer den svenska traditionen under 1700-talet.
  4. Många äldre gårdar är utmärkta exempel på ett äldre byggnadssätt.
  5. Jag tror bestämt att det finns ett intresse för nya byggnadssätt, säger han.
  6. Huset är ett exempel på hur man laborerade med alternativa byggnadssätt.
  7. Timmerhusen uppfördes med svensk knuttimringsteknik, ett för Nordamerika helt ny byggnadssätt.
  8. Detta byggnadssätt är upphov till den vanliga beteckningen i senare forskning.
  9. Kvarteret Rydboholm är ett ypperligt och välbevarat exempel på detta byggnadssätt.
  10. Hela bygget har tagit fjorton år och skett som ett forskningsprojekt om medeltida byggnadssätt.
  11. Kända exempel på detta byggnadssätt är Slottet i Versailles samt Drottningholms slott.
  12. I sina kyrkritningar upptog han de gamla nationella stavkyrkornas byggnadssätt och utsmyckning.
  13. Husen skulle ligga i gatulinjen med planterade förgårdar i ett öppet byggnadssätt.
  14. Tävlingen omfattade förutom själva huvudbyggnaden även förslag om byggnadssätt för de angränsande kvarteren.
  15. Båda grundtyperna har i sin tur undertyper efter byggnadssätt, klang och musikalisk funktion.
  16. Efter vissa modifikationer av byggnadssätt och bestyckning började kanonbåtarna att däckas och förses med segel.
  17. Därför satsar vi på hög kvalitet rakt igenom – i material, ytskikt och byggnadssätt, kommenterar Kurt Nyström, entreprenadchef på NCC.
  18. Bland myrornas bon finns många varianter, både beträffande val av boplats och byggnadsmaterial och beträffande byggnadssätt.
  19. Detta byggnadssätt är vanligast och dessutom mest praktiskt eftersom både kyrkorum och torn kan nås från huvudingången.
  20. Strussenfelt skrev flera avhandlingar, bland annat Om fästningars nytta och bruk samt byggnadssätt (1779, i Vetenskapsakademiens Handlingar).
  21. Troligen byggdes stapeln på 1500-talet, men byggnadssättet är betydligt äldre.
  22. Kyrkobyggnaden har enligt med det bland fransciskanerna gängse byggnadssättet tvenne skepp.
  23. Eftersom byggnadssättet på detta sätt skiljer sig åt måste byggnaderna varit uppförda under två olika perioder.
  24. Omfattande restaurering utfördes 1951 bl a för att komma tillrätta med de fuktproblem som byggnadssättet medfört.
  25. På grund av byggnadssättet, utan kölsträckning och i sektioner, skedde ingen formell sjösättning, men Oden döptes 25 augusti 1988.
  26. Korsvirket fortsatte att vara det dominerande byggnadssättet på Skånes slätter tills 1800-talet öppnade upp för nya stilar och material i husbyggandet.
  27. Carlberg gav 1792 ut Tankar om byggnadssättet i Götheborg, yttrade i anledning af den sidsta eldswådan den 2 och 3 martii 1792.
  28. Erik Bülow Hübe var förste stadsingenjör i Malmö åren 1921-1946 och propagerade för och introducerade det öppna funktionalistiska byggnadssättet i Malmö.
  29. Bülow Hübes tidiga stadsplaner bär tydligt klassicistiska drag men främst är han ihågkommen som den som propagerade för och introducerade det öppna funktionalistiska byggnadssättet i Malmö.
  30. Som överkonstruktör konstruerade Reed ett stort antal pansarfartyg av såväl kasematt-som tornfartygstyp samt införde byggnadssättet med dubbla bottnar, varigenom fartygens styrka och säkerhet betydligt ökades.
  31. Att det fanns traditionella likheter mellan det schweiziska och det nordiska folkliga byggnadssättet för trähus nämns redan i 1834 års utgåva av Magasin för Konst, Nyheter och Mode.
  32. En jämförelse med byggnadssättet för andra romerska byggnadsverk tyder på att Bouillide-akvedukten är den äldre och att den härstammar från den sista tredjedelen av första århundradet efter Kristus.
  33. I planbeskrivningen från den 8 augusti 1930 bestämdes byggnadssättet på följande sätt: Med Ö betecknat område må bebyggas endast med hus, som uppförs fristående eller ock två och två i tomtgräns med varandra sammanbyggda.
  34. Fackverkshus med trä eller tegel som fyllningsmaterial, så kallade korsvirkeshus, var allmänna i stora delar av Europa under hela medeltiden och renässansen ; i Danmark och södra Sverige har byggnadssättet hållit sig ända in i vår tid.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Sven
  Nordiskt namn som betyder yngling, även väpnare och tjänare under medeltiden.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs byggnadssätt?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett byggnadssätt byggnadssättet byggnadssätt byggnadssätten
genitiv ett byggnadssätts byggnadssättets byggnadssätts byggnadssättens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2