Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet central ledning?

   1. Romanus säger: Ännu ett tecken på svag central ledning är att inga åtgärder vidtagits för att öka samordningen mellan Sahlgrenska och Östra sjukhusen vilket kan minska administrationen.
   1. Strömberg har i en promemoria till justitiedepartementet föreslagit att det inrättas en central ledning mot den grova organiserade brottsligheten.
   1. Styrs alla små grupper av en central ledning eller verkar de oberoende?
   1. En central ledning för att samordna kampen mot rebellerna infördes då.
   1. Medlet är den strikta funktionsuppdelningen under samordnad och central ledning.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius