/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för danande, menade du dana?

Synonymer till danande

Hur upplevde du uppläsningen av danande?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Nästkommande ord

Liknande ord till danande

danande i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet danande?

  1. Men om de danande åren för våra politiker typiskt ser ut på det viset lär vi typiskt få politiker som stängde dörren till omvärlden ungefär samtidigt som deras sinnen blev mottagliga för världens mångfald.
  2. Även om nyheterna från Burgundy och Stockholmsbörsen med säkerhet välkomnas av många mäklarhus finns dock ett utbrett önskemål att den danande marknaden för motpartsclearing ska präglas av konkurrens.
  3. Men från att ha varit en tidning som verkade i ett land med en danande demokrati hade situationen försämrats.
  4. Att tala om litteraturläsningens danande egenskaper känns lite grann som att rättfärdiga intag av rött vin och mörk choklad med att det är nyttigt.
  5. Med andra ord betraktades kroppsliga påfrestningar och utmaningar som danande för den själsliga utvecklingen.
  6. Många är de lärare och elever som fått ta del av hårt danande arbete och roliga framträdanden som stärkt såväl självförtroenden som självkänslor.
  7. I samband med detta minskade ren inlärning, och personlighetens danande sattes före.
  8. Suveränen, som har all makt, har även myndighet över religionen och civilisationens danande.
  9. Mest glädjande med svenska ögon sett är att en ny stjärna ser ut att vara i danande.
  10. Han var känd för stiftelsen och donation " Abraham Rydbergs stiftelse för danande av skickliga sjömän".
  11. Den kommersiella driften sköttes av Rederiaktiebolaget Sunnan, som grundats av Rydbergska stiftelsen för danande av skickliga sjömän.
  12. Utbildningen förlades sedermera till det 1810 stiftade Institutet för fältläkares danande, senare Karolinska mediko-kirurgiska institutet, nuvarande Karolinska institutet.
  13. Maj:t, att ett " institut till danande av skickliga fältläkare" skulle inrättas och att de två föreslagna professurerna skulle tillsättas.
  14. Abraham Rydbergs stiftelse till danande av skickliga sjömän, stadfästes 1850 efter en donation om 150 000 riksdaler banco av grosshandlaren Abraham Rydberg.
  15. Han reste därefter till England 1920 i sin danande rundresa varifrån han kallades hem för att delta i Sveriges första ishockeylandslag i sommarolympiaden 1920 i Antwerpen.
  16. Den 13 december 1810, vilken dag kan betraktas som Karolinska institutets egentliga stiftelsedag, beslöt, att ett " institut till danande av skickliga fältläkare" skulle inrättas och att de två föreslagna professurerna skulle tillsättas.
  17. Den 14 februari 1811 förordnades Erik Gadelius och Carl Fredrik Weltzin att vara, den förre professor i teoretisk medicin och den senare professor i praktisk medicin vid Institutet för fältläkares danande, den senare blev även överfältläkare vid Stockholms garnison.
  18. Utom dessa utgav Wallerius ett antal andra skrifter, bl.a. Tankar om verldenes i synnerhet jordenes danande och ändring (1776), ett slags geologi, i vilken han upplivar den mosaiska kosmologien, sedermera förfäktad av Georges Cuvier m.fl., varjämte han presiderade för 98 disputationer.
  19. I två olika former verkar därvid den danande gudakraften, dels som den dionysiska konstdriften, " musikens ande", formlös och frossande i de entusiastiska känslornas rus, dels den apolliniska driften, som besjälar bildhuggaren och den episke skalden och leder dem att harmoniskt dana allt i fasta, plastiska former.
  20. Som medlem av ridderskapet och adeln väckte han 1809 förslag om en allmännare och förbättrad läkarvård på landet genom prästerskapets biträde samt om inrättande av ett institut för utbildning av fältläkare (detta tillkom 1810 som Institutet för fältläkares danande, senare Karolinska mediko-kirurgiska institutet, nuvarande Karolinska institutet).
  21. Den 24 maj 1810 tillsattes för behandling av denna och en del andra medicinska frågor en kunglig kommitté, som i utlåtande 9 juli 1810 föreslog bland annat följande: ett institut till danande av fältläkare och ett med institutet förenat garnisonssjukhus bör inrättas i Stockholm ; för detta ändamål bör, förutom de redan befintliga professurerna, två nya inrättas, den ena i de teoretiska delarna och den andra i utövningen av såväl utvärtes som invärtes läkarvetenskapen ; practices professorn, som bör god erfarenhet av fältsjukvård, skall bedriva sjukvård vid det föreslagna garnisonssjukhuset och där undervisa institutets elever särskilt rörande de sjukdomar, som är vanligast i fält ; efter fullgjord kurs avläggs examen, och om denna godkänns, förklaras eleven av Collegium medicum för chirurgiæ studiosus och kan sedan erhålla förordnande som underläkare i fält.
  22. Konstnärens uppgift blir därmed att finna den perfekta imaginären för sin åsikt, för detta är vad skönhet egentligen utgörs av – danandet av inre, mentala bilder i ett fulländat tillstånd.
  23. De ovan skildrade striderna under Ludvig den frommes regering är av epokgörande världshistorisk betydelse, dels eftersom de förberedde danandet av tre av Europas viktigaste stater (Frankrike, Tyskland och Italien), dels eftersom de bidrog till karolingiska författningens upplösning och feodalismens uppkomst.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Niklas
  Nyare variant av det grekiska namnet Nikolaus som består av betydelseelementen seger och folk.
 • Nikolaus
  Grekiskt namns om består av betydelseelementen seger och folk.
Besläktade namn: Nicholas

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2