Vad betyder daning?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet daning?

   1. Om jag nänts riva ut sidan, men det gör jag inte, för det var svågern som ropade in boken, skulle jag bifogat bilden med den uppfodrande bildtexten För själens sunda liv och karaktärens daning är herraväldet över kroppen nödvändigt.
   1. Han lämnade i tidiga år Sparlösa och fick sin daning hos köpmannen Olof Hasselroth i Göteborg.
   1. Att hon icke heller detta vill, kan man tydligen inse af nu uttalade åsigter, där förståndet utveckling blifvit satt i andra rummet, men hjertats daning uti det första.
   1. Hans teorier om jordens uppkomst och utveckling, som han framlade i Les époques de la nature, bedöms på följande sätt av Georges Cuvier: " Det är omöjligt att i alla deras delar försvara vare sig den första eller den andra av Buffons teorier om jordens daning.
   1. 1803 utgav han Särskilda folkslags tankar om verldens daning, själarnas odödlighet och en Gud, 1803-04 utkom den från franskan översatta Encyklopedi för barn eller ett kort sammandrag af alla wettenskaper, 1804-14 Handbok för fruntimmer i äldre och nyare historien och 1806 Mamsell Ninon Lenclos lefverne och bref till markis Sevigné.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..

Hur böjs daning ?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en daning daningen
genitiv en danings daningens