/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till dedikation

Hur upplevde du uppläsningen av dedikation?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till dedikation

dedikation i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är amper en synonym till syrlig?

Hur används ordet dedikation?

  1. Fredrik Reinfeldt har fått en särskild dedikation i sitt exemplar.
  2. Betänk bara Ferlin som i en dedikation till en diktarkollega beskriver sig så här: Vem är jag?
  3. Jag har fått boken av Pär Johan själv med dedikation och allt.
  4. Och jag hade bevis; pappa ägde en hel rad kåseriböcker av sin ryktbare bekanting med personlig dedikation från författaren.
  5. Enligt en inledande dedikation till Ciceros något äldre vän Atticus är De Senectute skriven för att lätta ålderdomens bördor på såväl författarens som vännens axlar.
  6. En däven doft av studentspex slog emot mig och jag måste erkänna att den bara delvis utplånats sedan ett nytt korrektur utan dedikation anlänt.
  7. Som en förlåtande gest skickade redaktör Tegnér memoarboken Mina vänner till skidbasen Stenberg med en tättskriven dedikation som påminner om kinesiskt klotter.
  8. Böcker med dedikation kallas associationsexemplar.
  9. Boken innehåller en dedikation av Tolkien själv.
  10. Hennes första album innehåller en dedikation till honom.
  11. Bok 4 var en dedikation till Sophia Horsley.
  12. Bok 5 var en dedikation till Clara Schumann.
  13. Bok 6 var en dedikation till Sophie Rosen.
  14. Bok 3 var en dedikation till Rosa von Woringen.
  15. — en dedikation till Robert Thomas Hamilton Bruce (1846 – 1899).
  16. 1540 utkom den på engelska, fortfarande med dedikation till Katarina.
  17. Med enormt engagemang och dedikation var han en av de drivande i bandet.
  18. Detalj från Gripenhielms Mälarkarta med riksvapen och dedikation till Karl XI.
  19. Vid ett tillfälle har han på senare år fått en dedikation från Bob Hansson.
  20. Utsmyckad dedikation till kung Fredrik I på Petrus Tillaeus karta från 1733.
  21. " Nalle " Halldén på ett foto med dedikation till skämttidningsredaktören Hasse Zetterström 1912.
  22. Artnamnet amieti är en dedikation till den franske zoologen Jean-Louis Amiet.
  23. Det finns en dedikation, polietisi, bevarad, där hon tackar muserna för sin bildning.
  24. – Fortsätter jag med samma fokus, dedikation och passion så tror jag att det bara är att köra.
  25. I bokvärlden avses med en dedikation oftast en handskriven sådan från en boks författare.
  26. Trots dedikationen stämdes filmens producenter av Sellers hustru Lynne Frederick.
  27. Boken inleds med dedikationen " Till de som dog i fängelserna.
  28. Originaltitelsida till Eroica med den berömda utsuddade dedikationen till Napoleon.
  29. Den innehåller dedikationen Ritmus teutonicus de piae memoriae Hluduice rege, dvs.
  30. Endast på triumfbågens norra gavel har dedikationen överlevt i sin helhet.
  31. Detta skrå ändrade då dedikationen från Stefanos till Bartolomaios, som var deras skyddspatron.
  32. Men man märker knappt denna tröttnande hand i den dikten beledsagande dedikationen till Franzén.
  33. I dedikationen som är ställ till arvprinsen Sigismund sägs han ha gått i skola i Gävle.
  34. Under dedikationen ger inskriptionen på entablementet namnet på bågens finansiär, C. Iulius Rufus och hans förfäder.
  35. Efter dedikationen följer ett företal på svenska och franska, det är skrivet av kanslirådet Carl Reinhold Berch (1706-1777).
  36. Kyrkan hade tidigare varit helgad åt den heliga Lucia, men vid detta tillfälle ändrades dedikationen till den heliga Maria Magdalena.
  37. Passionerna utkom i tryck först 1785 och innehöll då även dedikationen Till Sällskapet Utile Dulci, företalet Till det högre Allmänna samt förklarande noter.
  38. Modern satt i publiken och fick inspiration till boken Decision at Doona (1969), en bok som har dedikationen " To Todd Johnson — of course! ".
  39. Medan den första delen täcker den stora sidan med en snygg runslinga begränsar sig dedikationen till en enkel, vertikal rad som slutar i ett malteserkors.
  40. Efter det hörde kommunen av sig och tackade för dedikationen vilket Cohen genast gav respons på, genom att höra av sig och meddela att han gärna ville skänka en gåva till kommunen.
  41. Nedre vänstra hörn visar bland annat Neptunus med sin treudd, den långa dedikationen till Karl XI har ersatts med kungens namnchiffer och mälarbeskrivningen finns inte heller med.
  42. En intressant detalj är att dedikationen är mer familjär i Apostlagärningarna än i evangeliet, vilket skulle kunna tolkas som om Theophilus verkligen var en reel person, som Lukas lärt känna bättre.
  43. Symfonin var ursprungligen tillägnad Napoleon Bonaparte, men efter dennes kröning till kejsare rev Beethoven titelsidan i vrede och därefter ändrade han dedikationen till för att fira minnet av en stor man.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs dedikation?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en dedikation dedikationen dedikationer dedikationerna
genitiv en dedikations dedikationens dedikationers dedikationernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2