Vad betyder deputation?

  1. samling ombud (som sänts ut för att till exempel uppvakta en person i visst ärende) || -en;
   -er
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet deputation?

   1. Talet avslutades med ett krav på att en adlig deputation skulle framföra ståndets ursäkter till lantmarskalken.
   1. Därefter var det tänkt att en deputation skulle resa till Brazzaville för att sluta avtal om integrering i EEC.
   1. Ej osannolikt är det emellertid att protestanterna i Cieszyn sände en deputation till Karl XII och väckte hans intresse för saken.
   1. En deputation från staden överlämnade till den nye landshövdingen en guldmedalj som denne skulle vidarebefordra till Gustav III med anledning av att denne räddat staden från fienden.
   1. På Ulrika Eleonoras initiativ blev dock även denna deputation genomförd, och en deputation från prästerskapet uppvaktade Taube en morgon i hennes sängkammare.

Historik för deputation

 • deputation, i modern betydelse 1719, ytterst av latin dēputātio, verbalsubstantiv till dēputāre, bestämma (till något eller för ngn), varav svenska deputera (1600-t.); alltså egentligen: utväljande (av ett visst antal personer för visst ändamål); av , från med mera, o. putāre, beräkna, anse (samma ord som putāre, skära, i amputera).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Bert

Kortform av de tyska namnen Albert och Berthold, lysande, ljus och strålande..

Berta

Kortform av tyska namn som börjar med Bert-, lysande, ljus och stålande..

Besläktade namn: Bertina

Hur böjs deputation ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en deputation deputationen deputationer deputationerna
genitiv en deputations deputationens deputationers deputationernas