Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är talesperson en synonym till ledamot?

Hur används ordet det oaktat?

   1. Vi når då aldrig framgång och det oaktat hur bra och genomarbetad en reform än är.
   1. Skulle det, oaktat bristen, komma till dom, är denna ogiltig.
   1. Han återvände det oaktat till Sverige, där han 1690 utnämndes till lantmäteriinspektör.
   1. Hennes adelskap erkändes det oaktat genom k. m:ts brev av den 8 febr.
   1. När obligationerna det oaktat fann ringa avsättning användes de till att gälda kronans skulder och andra utgifter.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Disa

Fornnordiskt namn med betydelsen gudinna. Kortform Desideria och Hjördis, även av namn med suffixet -dis..

Hjördis

Isländskt namn bestående av betydelseelementen svärd och gudinna: svärdets gudinna..