/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till dialektord

Hur upplevde du uppläsningen av dialektord?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

dialektord är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet dialektord?

  1. Amanda Jungners samling av dialektord är en av Sveriges största.
  2. Är dialektord norrifrån lika fula när de vandrat söderut?
  3. Here är ett göingeskånskt dialektord för pojke.
  4. ' Drag ' är ett svenskt dialektord som betyder' smal landtunga '.
  5. Stötting, dialektord från norra Norrland på en hästdragen kälke.
  6. Homéja (från medellågtyskans hogemeide, homei(d) e) är ett sydsvenskt dialektord.
  7. Även de dialektord som finns i en trakt bör man ha i åtanke.
  8. Efterledet kan i Götaland komma av ett dialektord för ' gräns', möjligen åsyftande ' rågång'.
  9. Ett alternativt förslag är att sked är ett dialektord som betyder ' planka, bräde'.
  10. I till exempel ortnamnet Almunge räknas det med ett dialektord ala ' avla, växa'.
  11. Böst är ett dialektord i Skåne och södra Småland, som uttalas med långt ö.
  12. Bland de mest adopterade finns fler dialektord samt ganska milda och lätt dammiga förolämpningar som ärkenöt och drul.
  13. Vissa dialektord kan i dag uppfattas som slanguttryck, men slang är inte detsamma som dialekt.
  14. I Svealand, till exempel i Enskede, kan -skede komma av ett dialektord skede (skiljande) åsrygg '.
  15. I Svealand, till exempel i Enskede, kan -skede komma av ett dialektord skede ' (skiljande) åsrygg'.
  16. Han har som lokalhistoriker och folklorist intervjuat och dokumenterat slöjdare, samat noterat dialektord och redskap.
  17. Förleden " kräk" kommer från ett dialektord som betyder " skarp vinkel" medan " ånger" i ortnamn brukar betyda " havsvik".
  18. Namnet Mora kommer (liksom Mora i Dalarna) från ett välkänt dialektord mor eller mora med betydelsen " (sumpig) granskog".
  19. Men nu har Carl-Erik Lundbladh och Ingrid Reiz på dialekt-och ortsnamnsarkivet i Lund sammanställt 1 500 dialektord i ett uppslagsverk.
  20. Efterleden är dialektordet hammar, ' stenig höjd, stenbacke'.
  21. Förleden kan vara dialektordet har,harg, ' stenig mark, stengrund'.
  22. Förleden Etel-kommer av dialektordet ajtel, som betyder " liten körtel".
  23. Ordet kommer av dialektordet smale, som betyder småfä eller får.
  24. Namnet torde komma från dialektordet moring som betyder ungsäl (vikare).
  25. Namnet kommer från det mellan-nyländska dialektordet mor, av mo.
  26. Förleden i namnet Pukeberg innehåller dialektordet för ' övernaturligt väsen, djävul'.
  27. Förleden är dialektordet hässle, hasseldunge och efterledet är by, gård (ar).
  28. En senare tolkning är att förledet innehåller dialektordet sked ' planka, bräde'.
  29. Efterledet är bestämd form av dialektordet hol, som betyder " liten kulle".
  30. Tågen som trafikerar linjen Karlskrona-Emmaboda kallas " Krösatåg" (av dialektordet krösen = lingon).
  31. Namnet är besläktat med klyka och dialektordet klysna, som betyder samma sak.
  32. Ortnamnet, skrivet Timella sokn 1424, kan kanske innehålla dialektordet hälla, som betyder ' berghäll, klippa'.
  33. Kullen (singular bestämd form av dialektordet kull) eller Kullahalvön är en halvö i nordvästra Skåne.
  34. Det skulle dels kunna betyda ' bygd' eller alternativt syfta på dialektordet rå ' liten myr ; fuktig sänka'.
  35. Förledet är ludhkona, i sin tur eventuellt uppbyggt av dialektordet lud, ' djurhår, vårull' och kona, kvinna '.
  36. Man har antagit att åns namn kommer av det svenska dialektordet mal ' sand, grus eller småsten'.
  37. I namnet Frötuna, som år 1311 skrevs Frötunum, finns antingen gudinnenamnet Fröja eller dialektordet frö ' fruktbar, frodig'.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ossian
  Keltiskt namn med oviss betydelse.
 • Oskar
  Keltiskt namn som betyder gudaspjut.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs dialektord?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett dialektord dialektordet dialektord dialektorden
genitiv ett dialektords dialektordets dialektords dialektordens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2