/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till dispositionsrätt

Hur upplevde du uppläsningen av dispositionsrätt?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

dispositionsrätt är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är glamma en synonym till väsnas?

Hur används ordet dispositionsrätt?

  1. Vid giftermålet övergick kvinnans egendom och hennes dispositionsrätt över den till mannen.
  2. 1954 fick Birgittastiftelsen dispositionsrätt över klosterområdet förutom Vadstena klosterkyrka.
  3. Därtill är det 20 personer som väntar på klartecken om de får dispositionsrätt.
  4. Djurgården tillhör svenska staten, men kungafamiljen har dispositionsrätt till slott och omkringliggande markområden.
  5. Bonde fick dispositionsrätt att bo i gården till den 15 oktober 1951.
  6. Villan ägs sedan 1908 av Kungliga Djurgårdsförvaltningen med kunglig dispositionsrätt för Hovet.
  7. 1920 fick Birgittastiftelsen dispositionsrätt över klosterområdet, förutom klosterkyrkan som disponeras av Vadstena församling.
  8. Den fria dispositionsrätt han fick över länen blev en murbräcka mot det medeltida länsväsendet.
  9. Jura novit curia innebär att parternas dispositionsrätt är begränsad till de nyss nämnda frågorna.
  10. För att kunna få dispositionsrätt för ledarhund krävs att man är blind eller gravt synskadad.
  11. Därför menar Skatteverket att mannen haft dispositionsrätt till motorbåten och kräver honom på ungefär en miljon kronor i förmånsbeskattning.
  12. Drottningholms slott ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk medan ståthållarämbetet förvaltar kungens dispositionsrätt.
  13. År 1624 vände sig stadens råd till Gustav II Adolf med en anhållan att få dispositionsrätt över området.
  14. Denna ståndpunkt hävdades mot kungliga anspråk på dispositionsrätt, det vill säga rätt att förfoga regalierna för representation på slottet etc.
  15. Stockholms stad bildade 1863 en stadskommun som till 1868 även omfattade Kungliga Djurgården som tidigare legat under Kunglig dispositionsrätt inom Danderyds skeppslag.
  16. För övrigt var Lovisa Ulrika mycket mån om sina regalier (se mer nedan under rubriken Tvister om förvaltning av och dispositionsrätt över regalierna).
  17. Skattebönderna förklarades ha lika ägande-och dispositionsrätt över sin jord med skog och mark, fiske, jakt, djurfång som frälsemännen över sin (jämför regale och adelsprivilegier).
  18. Det moskovitiska riket lyckades utnyttja Uralbergens rikedomar först genom att anlita vidsträckta koncessioner, som 1558 gavs bröderna Stroganov i form av full dispositionsrätt över området Perm.
  19. – Nu menar han att de målsägande lånat ut pengar till honom som ett privatlån med fri dispositionsrätt och fast ränta, och att det inte handlat om investeringar i hans företag eller liknande.
  20. Ståthållarämbetet ingår i de svenska kungliga hovstaterna och har till syfte att förvalta kungens dispositionsrätt till de kungliga slotten samt tillhörande ägor såsom parker, trädgårdar och skogsmark.
  21. Sundsvallsbon menar att Tullverkets beslag strider mot dispositionsrätten.
  22. 1966 överlät förre kungen Gustav VI Adolf dispositionsrätten till regeringen.
  23. Statens fastighetsverk förvaltar fastigheten och ståthållarämbetet har dispositionsrätten och väljer hyresgäster.
  24. Den kungliga dispositionsrätten administreras av Ståthållarämbetet men Statens Fastighetsverk sköter förvaltningen.
  25. Genom att lämna tillbaka dispositionsrätten till hovet slipper staten hyreskostnaden på 2,2 miljoner kronor.
  26. Slottet ägs och förvaltas av svenska staten och ingår i den kungliga dispositionsrätten.
  27. Efter köpet fick Gustav III dispositionsrätten till Drottningholm, vilket kungafamiljen haft sedan dess.
  28. Efter Finlands erövring 1809 gav ryska kronan bort nyttjande-och dispositionsrätten över egendomarna.
  29. Kontributionsränteriet förlorade dispositionsrätten över kontributionen och durchtågsgärden, och Statskontoret försattes totalt i overksamhet.
  30. År 1891 upprättades en proposition med syfte att reglera dispositionsrätten mellan staten och Göteborg.
  31. Det ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk medan kungahuset äger dispositionsrätten.
  32. Förvaltningsansvaret och dispositionsrätten till flygfältet övergick efter några år därefter till Strömsunds Flygklubb (bildad 1968).
  33. Otto von Arnold berättar att det var han som ägde pengarna, men att hans mor hade dispositionsrätten till kontot.
  34. När Kamratföreningen Stackmyran fick dispositionsrätten till platsen vid Henriksdal 1977 tillförde de ytterligare byggnader till området.
  35. Rosersbergs slott och kungsgård ingår i den kungliga dispositionsrätten, ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.
  36. Regeringen har haft rätt att disponera Haga slott från 1966 då kung Gustaf VI Adolf överlät den kungliga dispositionsrätten av slottet till regeringen.
  37. Kungliga Djurgårdens Förvaltning, i dagligt tal Djurgårdsförvaltningen, är hovets organisation för att förvalta den enskilda kungliga dispositionsrätten av Kungliga Djurgården.
  38. Den kungliga dispositionsrätten i Sverige ger Sveriges kung rätt att disponera de kungliga slotten och även Kungliga Djurgården i Stockholm.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malte
  Danskt namn med oviss betydelse.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs dispositionsrätt?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en dispositionsrätt dispositionsrätten
genitiv en dispositionsrätts dispositionsrättens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2