Vad betyder distal?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är trögt en synonym till omild?

Hur används ordet distal?

   1. Hans framtoning var distal och hur jag än försökte få honom att knyta an till barnet så vidhöll han att det var en bortbyting och inte deras riktiga son.
   2. Verket drar paralleller till en distal tid.
   1. Dessa fynd är en stark indikation på hög distal vaskulär resistans i den tidiga fasen efter skallskada.
   2. De sannolika orsakerna till detta torde vara att man i samband med att man öppnar kärlet inte bara får en distal embolisering utan även en större reperfusionsskada än med den mer gradvis verkande trombolysbehandlingen.
   3. Så ofta träffar en distriktsläkare på en vanlig vårdcentral i Sverige en kvinna med okomplicerad distal urinvägsinfektion.
   4. Denna följs av en sekvestrering av märkta celler till tarmlumen samt en distal transport av isotopen som sedan utsöndras med feces.
   5. Fyndet tolkades som arteriell dissektion och åtföljande intraluminal trombbildning med distal embolisering till höger arteria cerebri medias huvudstam.
   6. Hon fann vid operation att extensor carpi radialissenorna longus et brevis bar spår av distinkt avskärning och att ändarna var kraftigt retraherade i både proximal och distal riktning.
   7. En annan förklaring kan vara att patienter med ocklusioner av samtliga tre mesenterialkärl primärt opereras på grund av rädsla för distal embolisering under de endovaskulära manipulationerna med risk för tarminfarcering.
   8. Vidare får man ofta störningar av distal tarm som ligger nära ventrikeln.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..