/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för dryftande, menade du dryfta?

Synonymer till dryftande

Hur upplevde du uppläsningen av dryftande?

eller

Liknande ord till dryftande

MATCHAD: adn-00000000000c3c9f
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är fermt en synonym till raskt?

Hur används ordet dryftande?

  1. Efter mycket dryftande beslöt stadens råd att ersätta spårvagnstjänsten med dubbeldäckarbussar ; den sista spårvagnen gick den 19 augusti 1931.
  2. Man sammanträder en gång om året vid Hindersmässan i slutet av januari för dryftande av för bergshanteringen viktiga ärenden, särskilt teknisk-ekonomiska.
  3. Först var han emot en konstitution och höll på ett konungadöme, som hade en folklig karaktär och tillät ett fullkomligt oförbehållsamt offentligt dryftande av alla statssaker.
  4. Härtill kom de följande åren flera andra tvistepunkter, vid vilkas dryftande stortinget tyckte sig kränkt i sina författningsenliga rättigheter, varför det ansåg riksrättens mellankomst av behovet påkallad för att få dessa frågor avgjorda.
  5. En återuppbyggnad av slottet planerades flera gånger men dryftandet drog ut på tiden.
  6. I fack-och dagspressen skrev han uppsatser och inlägg i dryftandet av landets finansiella ställning.
  7. Den antika demokratin var vidare begränsad till relativt små och homogena samhällen, som utan problem kunde samlas på en plats för dryftandet av politik.
  8. Även Gouverneur Morris, som var en av de mest aktiva deltagarna, deltog efter att ha blivit föreslagen som delegat av Robert Morris som själv inte var lika aktiv i dryftandet av konstitutionen.
  9. Däremot tog han 1902-03 verksam del, både genom småskrifter och tidningsartiklar, i dryftandet av frågan, huruvida de kungavalda landstingsmännen verkligen är valda på livstid eller om deras mandat går ut vid en tingsupplösning.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2