Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är retsam en synonym till tyken?

ed i ordbok från 1870

  • Betydelse: Högtidligt bedyrande, inför laglig myndighet, under anropande af gudomligheten eller någqt heligt och vörd-nadsvärdt föremål såsom vittne. Är äfven, i några få uttryck, liktydigt med Svordom.
    Synonymer: edgång, svordom, edsöre
  • Betydelse: Kort och smalt näs emellan tvenne land.

Historik för ed

  • 1. ed, näs, vanligt i ortnamn, fornsvenska ēþ = fornnorska eið, norska eid, av urgermanska *aiða-, urindoeuropeiska snarast *oi-dho-, avledning till roten i, gå, i latin īre, gå (se t. ex. ambition), forngrekiska eĩmi, skall gå, gotiska iddja, gick; jämför det likbetyd. forngrekiska isthmós ävensom íthma n., gång, där väl samma dh uppträder, o. forngrekiska (h)oĩmos, väg (av *oi-s-mo-s). Jämför följande o. id 2.
  • 2. ed, högtidlig försäkran och dylikt, fornsvenska ēþer = fornisländska o. fornnorska eiðr, danska ed, gotiska aiþs, (fh)ty. eid, anglosaxiska áð (engelska oath) osv.; av urindoeuropeiska *oito- = iriska óeth detsamma Av mycket omstritt ursprung. Snarast, med Osthoff BB 24: 199 f., i avljudsförh. till forngrekiska aĩnos, tal, berättelse (med samma betyd.-utveckling som i svärja); jämför med avseende på vokalväxlingen forngrekiska oĩlos : aĩsa, lott, öde. För denna grundbet. talar starkt, att eden ursprungligen var ett slags trollformel eller förbannelse, uttalad med högtidlig stämma. Föga sannolik är däremot av flera skäl den vanligen omfattade härledningen från roten i, gå, alltså: gång, jämför svenska edgång (se föreg.). — Den ofta antagna släktskapen med nyhögtyska eidam, måg, är ganska oviss.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ingeborg

Fornnordiskt namn som består av gudanamnet Ing och betydelseelementet beskydd: skyddad av guden Ing..

Borghild

Norskt namn som består av betydelseelementen beskydd och kamp..

Hur böjs ed ?

substantivDefinition: heligt löfte, svordom
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en ed eden eder ederna
genitiv en eds edens eders edernas
substantivDefinition: landtunga
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett ed edet ed eden
genitiv ett eds edets eds edens