Synonymer till flit

Synonymer till flit

Ur Synonymordboken

Vad betyder flit?

Ur Ordboken

Hur används ordet flit?

 • En mentalitet där man inte ska tro att man är något och där flit och ambition inte ska löna sig.
 • Trita Parsi tror att Rouhani med flit utnyttjar Twitter mycket för att påpeka paradoxen i den iranska regimens position när det kommer till sociala medier.
 • En del hävdar nu att hon gjort svagare lopp i år med flit för att lättare accepteras som kvinna.
 • Förbundskaptenen Pär Mårts tror också att det blir svårt att förlora med flit mot Kanada.
 • Det rättvisa vore att beskatta lika oavsett födelseland och att låta flit belönas.
 • Udden var riktad mot en ordning av aristokrati och skråprivilegier där börd och ställning gick före flit och skicklighet och människor skulle veta sin plats.
 • Intrycket blir dessvärre att vitvarujätten med flit mörkar och hoppas att ingen ska ställa de jobbiga följdfrågorna.
 • Men även om Gripenstedts huvudgärning var att avlägsna regler och hinder för mänsklig flit och uppfinningsrikedom var han inte främmande för att använda statsmakten där han ansåg att det var nödvändigt.
 • Typerna har förenklats med flit för att läsaren lättare ska kunna identifiera arbetskamraters beteenden och hitta verktyg för att hantera dem.
 • När han är orolig för att Maja har sågat sig i tummen med flit förnekar hon det med en suck.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord