Synonymer till arbetsamhet

Synonymer till arbetsamhet

Ur Synonymordboken

Vad betyder arbetsamhet?

Ur Ordboken

Hur används ordet arbetsamhet?

  • Liksom biografierna vid samma tid utgjorde de didaktiska redskap för nationalkänslan och för samhällsnyttiga dygder som arbetsamhet och anspråkslöshet.
  • Fostran till arbetsamhet och prydlighet skulle i sin tur motverka rotlöshet och ge den rätta kärleken till hembygd och fosterland.
  • Frågan är bara hur mycket man ska glädjas över detta när ett viktigt skäl är att ambitioner och arbetsamhet bestraffas i lika hög grad som de belönas?
  • Åter finner vi även uttryck för den starka betoningen på arbetsamhet och lojalitet.
  • Av sin yngre son begärde hon ingenting utom arbetsamhet och familjelojalitet.
  • På grund av sin kunnighet och arbetsamhet blev han snart befordrad.
  • Han betonade särskilt arbetsamhet som är den sista dygden som Katrin talar om ovan.
  • Detta drabbar i första hand människor som genom arbetsamhet och sparsamhet kunnat skaffa sig vad de trott vara en tryggad ålderdom.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord