/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till arbetsamhet

Hur upplevde du uppläsningen av arbetsamhet?

eller

Vad betyder arbetsamhet?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

arbetsamhet är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid
Nyhet

arbetsamhet i ordbok från 1870

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet arbetsamhet?

  1. Liksom biografierna vid samma tid utgjorde de didaktiska redskap för nationalkänslan och för samhällsnyttiga dygder som arbetsamhet och anspråkslöshet.
  2. Fostran till arbetsamhet och prydlighet skulle i sin tur motverka rotlöshet och ge den rätta kärleken till hembygd och fosterland.
  3. Frågan är bara hur mycket man ska glädjas över detta när ett viktigt skäl är att ambitioner och arbetsamhet bestraffas i lika hög grad som de belönas?
  4. Åter finner vi även uttryck för den starka betoningen på arbetsamhet och lojalitet.
  5. Av sin yngre son begärde hon ingenting utom arbetsamhet och familjelojalitet.
  6. På grund av sin kunnighet och arbetsamhet blev han snart befordrad.
  7. Han betonade särskilt arbetsamhet som är den sista dygden som Katrin talar om ovan.
  8. Detta drabbar i första hand människor som genom arbetsamhet och sparsamhet kunnat skaffa sig vad de trott vara en tryggad ålderdom.
  9. Ehrensvärd var känd för sina insikter i befästningskonsten samt sin driftighet och arbetsamhet.
  10. 1910-1917 var han ledamot av statsutskottet och gjorde sig därvid bemärkt för intresse och arbetsamhet.
  11. I Il dolce far niente (1869) söker Caccianiga egga " det nya Italien" till arbetsamhet och ihärdighet.
  12. Juryn lyfter bland annat fram patrullens bredd, arbetsamhet och taktiska arbetssätt samt förmågan att vara på rätt plats vid rätt tid.
  13. Hans arbetsamhet, mångsidighet och oberoende ekonomiska ställning gjorde honom till en av stortingets mest inflytelserike medlemmar ; från 1851 till 1869 blev han alltid vald till president.
  14. Han var känd för sin arbetsamhet och sin intelligens, speciellt inom matematiken, men han hade svårt att få en plats som lärare vid universitetet i Jena.
  15. Som finanschef tog han sällan personligen initiativ till reformer av mera genomgripande art, men verkade genom arbetsamhet och sträng redbarhet inflytelserikt till upprätthållande av ett gott finansläge.
  16. I likhet med kväkarna förkastar de all yttring av våld, såsom krig, kroppsstraff och så vidare, och utmärker sig för arbetsamhet, enkelhet i seder, hjälpsamhet och kärleksfullhet mot alla.
  17. Om Solenblomma fällde Georg Gezelius omdömet att han gjorde sin tid heder med grundlig lärdom, en outtröttlig arbetsamhet och med vad som därmed inte alltid annars är förenat en riktig Gudsfruktan.
  18. De växter, på vilka myror sålunda gärna uppehåller sig, lockade av någon välfägnad eller andra förmåner, kallas myrmekofila (myrlockande eller myrvänner): de har tagit myrans arbetsamhet i sin tjänst, i detta fall för fruktspridningens räkning.
  19. Denna fond skulle användas " till att utbilda nyttiga människor till statens bästa, till att understödja och främja vetenskaplighet och arbetsamhet i de nödvändigaste delarna för landets väl samt att hjälpa och lindra nöd och armod".
  20. Anstalten hade till uppgift att från hela Sverige ta emot pojkar i åldern 10-15 år, " vilka begått brottsliga handlingar eller ådagalagt grövre vanart, samt att återföra och uppfostra dem till gudsfruktan, arbetsamhet och goda seder".
  21. I lokalen skall de tarfligen födas och klädas, undervisas i religionen och de för en hvar nödigaste kunskaper och färdigheter, finna tillfälle att utveckla sina naturliga anlag för särskilda handtverk och yrken och i synnerhet vänjas till arbetsamhet, ordning, snygghet och lydnad ".
  22. På den posten, där han kvarstod ända till 1904, förvärvade han i följd av sin dugande kraft och outtröttliga arbetsamhet ett betydande inflytande inom stadens kommunala styrelse och medverkade därigenom i flera avseenden till den ingripande och omfattande utveckling som Stockholm under den tiden undergick.
  23. Härav framgår att Pilgren i sitt verk pläderade för en återgång till " arbetsamhet och sparsamhet" som " de dygder, i hvilka vi sätte Förfädernas styrka" samt mot " yppigheten", vilken han menade " åstundar alt det, som finnes på främmande stränder, utsuger styrkan ur landet, gör undervigt i handelen".
  24. Oaktat sin djupa lärdom och sitt klassiska mästerskap som författare kom han till följd av sin tillbakadragenhet och en viss kärvhet i lynnet att utöva blott ett jämförelsevis ringa inflytande på sin samtids forskning (och särskilt inom medicinen på grund av sina homeopatiska sympatier), men han var sin samtid ett föredöme genom arbetsamhet och sträng forskning och sitt land till gagn genom många framsynta idéer, åt vilka eftervärlden gjort full rättvisa.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs arbetsamhet?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en arbetsamhet arbetsamheten
genitiv en arbetsamhets arbetsamhetens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-07

 • Klas
  Svensk och tysk kortform av det grekiska namnet Nikolaus som betyder seger och folk.
 • Besläktade namn: Claes, Claus, Klaus
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2