Vad betyder handleda?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

handleda är sammansatt av

Hur används ordet handleda?

   1. Tanken är att lärarstudenters praktik ska förläggas till vissa utvalda skolor som har god kontakt med högskolorna och där de anställda lärarna är särskilt lämpade att handleda studenterna.
   1. Förutom utbildning erbjuder Arbetsförmedlingen en ersättning till de företag som tar chansen att handleda och bedöma kompetensen hos arbetssökande i den här målgruppen.
   1. På varje skola vill vi se lärare som utbildas att handleda kolleger i modern läsdidaktik.
   1. Läraren skulle inte längre vara auktoriteten i klassrummet utan arbeta sida vid sida av eleverna och handleda dem som sökte kunskap.
   1. Hon hävdar vidare att hon inte fått handleda eller undervisa inom sin professurs område.

handleda i ordbok från 1870

 • Betydelse: Bildligt: visa någon, huru han bör gå till väga (i afseende å undervisning, uppfostran och lifvets allmänna förhallanden).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Enar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Einar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Besläktade namn: Eina, Eje

Hur böjs handleda ?

verb
aktiv passiv
grundform att handleda att handledas
nutid handleder handleds
dåtid handledde handleddes
supinum har|hade handlett har|hade handletts
imperativ handled
particip
presens handledande
perfekt en handledd
ett handlett
den|det|de handledda