Synonymer till incitament

Synonymer till incitament

Ur Synonymordboken

Vad betyder incitament?

  1. något som ger en lust att göra en viss sak, stimulans || -et; pl. =, best. pl. -en
Ur Ordboken

Hur används ordet incitament?

 • Denna obalans skapar incitament för lärosätena att enbart fokusera krafterna på det som mäts.
 • Många läkare lider av att se hur nödvändiga prioriteringar sätts ur spel genom att ekonomiska incitament och produktionsmål kommit att styra vården.
 • Det måste skapas incitament för människors ansvarstagande.
 • Därtill krävs ekonomiska incitament och stöd av olika slag.
 • Detta är åtgärder som ytterligare ökar hushållens incitament för skuldsättning.
 • Det har skapat osunda incitament att sänka kraven och se genom fingrarna med studenter som borde underkännas.
 • Arbetsförmedlingen behöver tydliga ekonomiska incitament för att göra ett bättre arbete.
 • En del i att öka attraktiviteten i soldatyrket är att införa särskilda premiesystem med incitament för att attrahera individer att gå in i det militära eller skriva på för längre tjänstgöringsperioder.
 • Om man redan på förhand misstänker att en patient har ett komplext vårdbehov finns incitament för att skyffla över patienter på andra vårdenheter.
 • Så domen har ingen negativ effekt på de incitament som finns för att inte fuska eller bryta mot lagen?
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord