Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är triennal en synonym till utställning?

Hur används ordet influtna medel?

   1. Bedömningen är ekonomisk, och innebär sålunda att det mesta av föreningens influtna medel ska användas för att tillgodose dess ändamål.
   1. Arvodet till förvaltaren ska fastställas av domstolen och får inte överstiga 5 % av konkursfordringarnas belopp eller influtna medel efter försäljning av tillgångarna.
   1. Hanteringen av influtna medel organiserades av SEO:s kassör Dag Bjerke som öppnade ett särskilt postgirokonto för ändamålet och instruerade elevråden hur pengarna skulle hanteras.
   1. Genom ett kungligt brev överlämnades den 30 november 1871 till Lundby församling: Slottsförsamlingens protokollbok från 1804 samt en del lösa protokoll för åren 1864-1869 ; Småbarnsskolans räkenskaper och församlingens kontanta behållning på 35 riksdaler 32 öre samt influtna medel för försålda effekter 7 riksdaler 18 öre eller totalt 43 riksdaler ; Dagbok över ecklesiastika förrättningar vid fängelset på Nya Älvsborg 1847 och följande år ; Två gamla kyrkoböcker, en över fångpersonal och en över militärförsamlingen ; En kalk av silver om 26 1/8 lod, en paten om 5 5/8 lod, en oblatask om 16 1/2 lod samt en vinkanna om 67 lod.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Fanny

Engelsk kortform av namnet Francis, fransk flicka..

Franciska

Feminin form av latinska Franciscus, den franske..

Besläktade namn: Francesca