Vad betyder inflyta?

  1. (om brev, nyheter) komma in, anlända;
   (om pengar) bli insatta (på ett konto)
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

inflyta är sammansatt av

Är etos en synonym till morallära?

Hur används ordet inflyta?

   1. Det förefaller väl knappast troligt att likvider kommer att inflyta till Saab inom de tidsramar som det rapporteras om.
   1. Avdelningen kommer att inflyta när lämplig mängd material ackumulerats.
   1. Resterande kostnader hoppas man ska inflyta genom frivilliga bidrag.
   1. Han har arbetat med teoretiska teman som behandlar studerandet av mångfald genom tiderna, effektiviteten av registrering av fossil fylogenins historia, och hur avsaknad av information kan inflyta på uppskattningen av fylogeni.
   1. Med fattigskolan förenade han en anstalt för fader-och moderlösa barn, och då utrymme snart saknades för det stora antal, som anmäldes till inträde i densamma, lade han 24 juli 1698 grundstenen till barnhuset i Halle, förlitande sig på, att medlen till byggnadens fullbordande skulle inflyta genom frivilliga bidrag.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gerda

Variant av det nordiska namnet Gerd som betyder gård..

Gerd

Nordiskt namn som betyder gård..

Hur böjs inflyta ?

verb
aktiv
grundform att inflyta
nutid inflyter
dåtid inflöt
supinum har|hade influtit
imperativ inflyt
particip
presens inflytande
perfekt en influten
ett influtet
den|det|de influtna