Vad betyder inkurans?

Hur uttalas inkurans?

 1. [-ans eller -angs]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är rimlig en synonym till hemul?

Hur används ordet inkurans?

   1. För det tredje uppstår behov av att se över inkurans och nedskrivningar av goodwill.
   1. När ett varulager värderas inför exempelvis ett bokslut måste hänsyn tas till inkurans.
   1. I Kommunalskattelagen säger en huvudregel att varulagret får upptas till 40 % av basvärdet (LVP-värdet minus erforderligt avdrag för inkurans).
   1. Lägsta värdets princip innebär alltså att en ökning av återanskaffningsvärdet (ökat inköpspris) inte påverkar den egna värderingen medan en minskning gör det och att inkurans minskar försäljningsvärdet.
   1. En rabatt är i ekonomi och marknadsföring en sänkning av priset på en vara på grund av inköpt mängd, att köparen är återförsäljare, inkurans, av marknadsföringsskäl (lockpris) eller andra skäl.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Eivor

Norskt namn med oklar betydelse..

Majvor

Nybildat namn sammansatt av namnet Man och ett efterled utan klar betydelse..

Hur böjs inkurans ?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en inkurans inkuransen
genitiv en inkurans inkuransens