Vad betyder kurativ?

Hur uttalas kurativ?

 1. [-i:v äv. ku:r- eller kurr-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet kurativ?

   1. Antag att kurativ behandling har övergått i palliativ vård och att patienten kommer att avlida inom några dagar.
   1. Dessa väcker dock nya angelägna frågor om nettoeffekten av ökad solbestrålning i olika åldrar: balansen mellan ökad risk för hudcancer med god prognos och sänkt risk för maligna lymfom med sämre möjlighet till kurativ behandling.
   1. Det är sammanfattningsvis en stor andel av tumörerna som upptäcks när det fortfarande finns goda utsikter för framgångsrik kurativ behandling.
   1. Man bedömer att fortsatt kurativ respiratorvård är utsiktslös men fortsätter med respiratorvård i avvaktan på total hjärninfarkt och eventuell organdonation.
   1. Utförd hjärtkirurgi har som regel varit korrigerande eller palliativ snarare än kurativ i strikt bemärkelse.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Osvald

Engelskt namn som består av betydelseelementen guld och härskare..

Evald

Tyskt namn som består av betydelseelementen lag och härskare: rättsvårdare..

Hur böjs kurativ ?

adjektiv
positiv en kurativ
ett kurativt
den|det|de kurativa