/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till inre drivkraft

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet inre drivkraft?

  1. Hennes anspråkslösa och milda yttre döljer en inre drivkraft och energi som imponerar.
  2. Kanske krävs också ett slags måste, en inre drivkraft som liknar tvång.
  3. De flesta svensktalande skulle säga att motivation är en inre drivkraft att göra något, medan motivering är att ange skälen för att göra något.
  4. Men så - poff - kommer en magisk melodi, en oväntad knorr, och mitt i det obstinata kaoset finns en inre drivkraft som övertygar.
  5. Att ta tillvara elevernas nyfikenhet, kreativitet, inre drivkraft och lust att lära.
  6. Det krävs en inre drivkraft.
  7. Men även motivation och inre drivkraft spelar stor roll.
  8. Och framförallt, att lyssna på sig själv och sin inre drivkraft.
  9. Att jobba med elevernas inre drivkraft genom att inspirera och inte tvinga.
  10. – Hon har en inre drivkraft som gör att hon kan gå långt, säger hon.
  11. – Deras stöd och min egen inre drivkraft har tagit mig dit jag är nu, säger hon.
  12. – Hon var modig och trygg och hade nån sorts inre drivkraft att göra vad hon själv ville.
  13. Vi måste tänka nytt och utgå från vad de kan och vill, hitta deras inre drivkraft, säger Alexander Lowejko.
  14. Men sedan beror det ju på vad man vill göra med den, det handlar i första hand om inre drivkraft.
  15. Hennes inre drivkraft har också inneburit att hon engagerat sig politiskt i Miljöpartiet, och genom det utsetts som nämndeman vid Sundsvalls tingsrätt.
  16. Och jag hoppas och tror att man kan bli precis lika bra genom att stimulera personens inre drivkraft istället för att använda piska.
  17. Med vidskeplighet avses en inre drivkraft, benägenhet, böjelse eller tendens att tillgripa vidskepelse, skrock och övernaturliga företeelser som förklaringar på tillvarons mysterier.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-14

 • Uno
  Antingen ett italienskt namn med betydelsen den ende eller en latiniserad form av det nordiska namnet Une: trivas eller vara nöjd.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt