Vad betyder inropa?

eller ropa in

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

inropa är sammansatt av

Är saktad en synonym till tillbakahållen?

Hur används ordet inropa?

   1. Jag speculerade härs och twärs, att ernå en för oss passande lönande Egendom, och beslöt att inropa ett närbeläget landerie efter en Enka, för hvilken jag och min gamla wän, en Sockermästare, woro förmyndare ; men när auctions-dagen kom, hade han sjelf lust att köpa det ; jag war honom mycket förbunden, wille ej stöta wänskapen och måste alltså afstå derifrån.
   1. Schön hävdade å sin sida att " herr Nordells våningshus (Östra Yttringe huvudbyggnad) icke duger till annat än att nedgräva i jorden och helt säkert efter hans död kommer att inropas och raseras av någon patriot, på det ej åt eftervärlden må lämnas bevis av så ful smak i byggnadskonsten, som kunde sätta tidevarvets kunskap ifråga".
   1. Peter Hinrik Schön (1765-1821), gift med Giovanna Bassi (1762-1834) som bodde på Ekholmsnäs gård på andra sidan Kyrkviken under åren 1794-1799 blev ovän med Anders Nordell på Östra Yttringe och hävdade att Nordells tvåvåningshus var en osedvanlig ful byggnad som han kallade " kruthus" och vid ett tillfälle som svar på kritik han fått av Nordell för bristande skötsel av jordbruket skrev ; " herr Nordells våningshus icke duger till annat än att nedgräva i jorden och helt säkert efter hans död kommer att inropas och raseras av någon patriot, på det ej åt eftervärlden må lämnas bevis av så ful smak i byggnadskonsten, som kunde sätta tidevarvets kunskap ifråga".
   1. Marcus Wallenberg som hade stora fordringar åtog sig avveckligen av konkursen, inropade fabrikerna 1893 och bildade AB Papyrus och Götafors AB.
   1. Sedan dricker han sockerdricka, så det står härliga till, och får slut på slagsmål med hjälp av sin nyligen inropade brandspruta.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ingeborg

Fornnordiskt namn som består av gudanamnet Ing och betydelseelementet beskydd: skyddad av guden Ing..

Borghild

Norskt namn som består av betydelseelementen beskydd och kamp..

Hur böjs inropa ?

verb
aktiv passiv
grundform att inropa att inropas
nutid inropar inropas
dåtid inropade inropades
supinum har|hade inropat har|hade inropats
imperativ inropa
particip
presens inropande
perfekt en inropad
ett inropat
den|det|de inropade