/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till inskränka sig till

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet inskränka sig till?

  1. - En del av arbetet syftar visserligen till att fastställa utsläppsgränser för specifika industrier och föroreningar, men det kommer att inskränka sig till de viktigaste föroreningarna, menar Stief-Tauch till TT.
  2. De nya vägar han här talar om gällde inte minst språkundervisningen, som enligt hans mening inte borde inskränka sig till en mer eller mindre avancerad kyparutbildning utan också måste ges ett litterärt och kulturellt innehåll.
  3. Lika väl som svenska folket vill bibehålla monarkin är jag övertygad om att det är en allmän mening att statschefens - kungens - uppgifter skall inskränka sig till vad som anges i gällande regeringsform.
  4. De menar att mötet bör inskränka sig till de frågor som det ursprungligen var tänkt att behandla - fattigdomen, ekonomisk och social utveckling samt demokrati.
  5. Nyöversättningens modernitet verkar inskränka sig till en godtycklig hyperkorrekthet som ibland slinter och förvandlas till sin motsats.
  6. Från att ha varit ett företag som alltid tänkt långsiktigt till att nu inskränka sig till nästa kvartalsrapport.
  7. - Enligt den är det troligaste scenariot att smittan kommer att inskränka sig till Surreyområdet, sade hon.
  8. Fast det brukar inskränka sig till två – tjugotre måste vara något av ett rekord!
  9. Somliga förespråkar ett totalförbud på offentlig plats, medan andra vill inskränka sig till offentliga byggnader.
  10. Med ett tredje alternativ på bordet kommer debatten i helgen inte att inskränka sig till för och emot utan lyfter och kan landa först om två år – de båda motionärerna efterlyser nämligen en ny utredning och den här gången en ordentlig konsekvensanalys i syfte att gå på djupet.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Lennart
  Lågtysk variant av det tyska namnet Leonard: lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Leonard
  Tyskt namn som betyder lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Besläktade namn: Lennie, Lenny

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2