Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är badlakan en synonym till handduk?

Hur används ordet inveckla sig?

   1. Den 17 mars till 23 mars utkämpades Striden vid Mannamäki då de vita trupperna invecklade sig i strid med de röda i Kyrofors-trakten.
   1. Filelfo var stridslysten och invecklade sig i en mängd tvister både med andra lärda och med sina furstliga gynnare, varför han inte hade någon förblivande stad, utan flackade Italien runt.
   1. Shirley blev nu även militärbefälhavare i Nordamerika, men invecklade sig i en djupgående konflikt med chefen för det Brittiska Indiandepartementet, sir William Johnson och New Yorks guvernör vilket gjorde att han hemkallades 1756.
   1. Genom sin vägran att erlägga den bötessumma de dömts att betala av den delfiska amfiktyonin efter att ha tillägnat sig en jordlott som var helgat åt templet i Delfi, invecklade sig fokerna i det s.k. " heliga kriget" (356-346 f.Kr.).
   1. Spencer var av allt att döma hetsig, högdragen och oerfaren samt invecklade sig under sin ämbetstid i Stockholm i den ena etikettstvisten efter den andra med svenska regeringen, med vilken han stod på spänd fot även till följd av sina häftiga klagomål över svenska fartygs kontrabandstrafik under kriget mellan England och Frankrike.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .