Visar resultat för inverterad, menade du invertera?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet inverterad?

   1. Berättelsen om hur två obegåvade men kunskapstörstande kopister outtröttligt söker nya områden att utforska är på en och samma gång ett slags inverterad bildningsroman och en satirisk betraktelse över allehanda kulturella företeelser och vetenskapliga discipliner.
   1. Tvånget att träda in i en vuxet professionell yrkesroll som barn ledde till en livslång inverterad revolt av en magnitud som saknar motstycke i modern tid.
   1. Inom den oreglerade och fria kapitalismen hittar jag endast kärleksbudet i inverterad form.
   1. Till Bergqvists sju punkter bör man kanske därför lägga en åttonde: inverterad härskarteknik.
   1. Då det är åtta påståenden som anger ekocentriska värderingar och sju som anger antropocentriska så är poängsättningen inverterad i de senare fallen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..