Vad betyder irreal?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till irreal

Är busig en synonym till joar?

Hur används ordet irreal?

   1. Komparativ betydelse kan kombineras med (irreal) konditional, till exempel Han stirrade på mig som om jag hade en skruv lös.
   1. Innehållet i villkorsbisatsen kan uppfattas som tänkbart eller som overkligt (" irreala fallet").
   1. Pluskvamperfekt används dessutom i omskrivningar av konjunktiven i irreala villkorssatskonstruktioner: Om han hade stannat längre, hade hon gått hem.
   1. Högst nådde Hölderlin i sina melodiskt fulländade och stiliserat irreala oden, hymner och elegier, vilka vanligen har antika metriska former.
   1. Åtta modus urskiljs, nämligen indikativ, inferentialis/narrativum (beskriver händelser som den talande inte bevittnat direkt), auditiv (beskriver händelser som den talande har bevittnat med hörseln), konditionalis (anger reala villkor i presens och futurum), konjunktiv (anger irreala villkor och följder i dåtid), debitiv (anger att en framtida händelse är obligatorisk eller påtvingad), optativ (anger att en framtida händelse är önskvärd eller lämplig) och imperativ.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .

Hur böjs irreal ?

adjektiv
positiv en irreal
ett irrealt
den|det|de irreala