/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till jämviktstillstånd

Hur upplevde du uppläsningen av jämviktstillstånd?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

jämviktstillstånd är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet jämviktstillstånd?

  1. Nu kan den som så önskar verkligen fördjupa sig i teorin om avbrutna jämviktstillstånd och andra av Goulds återkommande evolutionsbiologiska temata.
  2. Ett sorts jämviktstillstånd där arbetslösheten och inflationen är i balans.
  3. Denna kraft försöker återställa vattnet till ett jämviktstillstånd med minimal yta.
  4. Om systemet innefattar flera faser krävs även att massan hos dessa faser når jämviktstillstånd.
  5. som kan uppvisa resande våg-lösningar som växlar mellan jämviktstillstånd som ges av formula_10.
  6. Processtorhet, eller processfunktion, är en vägberoende fysisk storhet som beskriver ett systems övergång från ett jämviktstillstånd till ett annat.
  7. Det råder också ett nödvändigt samband mellan individens personlighet och samhällets sociala struktur när samhället befinner sig i ett jämviktstillstånd.
  8. En kvasistatisk process är inom termodynamiken en process som sker oändligt långsamt så att varje tillstånd på vägen är ett jämviktstillstånd.
  9. Naturliga system är ofta dynamiska och relativt komplexa men i många fall kan de efterliknas med modeller av system i jämviktstillstånd.
  10. En blixt kan rubba ett tillfälligt jämviktstillstånd av elektriska laddningar, så att en serie urladdningar påbörjas och avslutas utefter hela fronten.
  11. Strax under nollpunkten finns det två jämviktstillstånd för vatten, det vill säga två tillstånd i vilka vattnets energi är mindre än i närliggande tillstånd.
  12. Observationer visar att dessa gigantiska gasmoln i stort sett befinner sig i ett jämviktstillstånd -i det hela balanseras molnets gravitationella bindningsenergi med molekylernas kinetiska energi (rörelseenergi).
  13. Det högre tryck, och högre temperaturer som då uppstår, kan få igång en ny omgång reaktioner där helium reagerar till tyngre ämnen, varvid ett nytt jämviktstillstånd uppstår.
  14. Roozebooms främsta livsgärning är att ha insett och klargjort den för den kemiska jämviktsläran ytterst stora betydelsen av Gibbs fasregel som vägledning för bedömandet av heterogena jämviktstillstånd.
  15. Om arbetsmarknaden skulle ha fungerat som andra marknader så hade lönerna bestämts som ett jämviktstillstånd mellan utbud och efterfrågan, men i stället ligger lönerna högre än så, vilket orsakar arbetslöshet.
  16. För att hagelkorn av så stora dimensioner och i så stor mängd, att följden blir en hagelby med skadeverkningar skall bildas, måste mäktiga lager av atmosfären befinna sig i ett mycket labilt jämviktstillstånd.
  17. Om detta labila jämviktstillstånd skulle kunna rubbas i ett tidigare stadium, så att vattendropparna bildades tidigare och ej blev överkylda och slutligen frusna, utan föll nedåt i flytande form, skulle den hotande hagelbyn ha förvandlats till en vanlig regnskur.
  18. I detta sammanhang utformade han, i viss anslutning till de klassiska nationalekonomerna, de två begreppen marknadsvärde – vid den tillfälliga jämvikten mellan tillgång och efterfrågan – samt normalvärde – vid den stabila jämvikten mellan normal tillgång och normal efterfrågan, till vilket jämviktstillstånd marknadens rörelser tänks i längden sträva.
  19. Verkan av skjutningen tänkte man sig dels vara den, att rökpartiklarna, som är förträffliga kondensationskärnor, skulle framkalla utfällning av vattenångan tidigare och på mindre höjd än som skulle ha varit fallet utan skjutning, dels ansåg man det troligt, att de många små virvlarna, som åstadkoms genom skjutningen från massor av stationer, på ett oskyldigt stadium skulle rubba det labila jämviktstillstånd, som, om det fick utbreda sig och potentiell energi fick ostört hopa sig, snart skulle avlösas av ett våldsamt hageloväder.
  20. Det vill säga, lösningen växlar från jämviktstillståndet u = 0 till jämviktstillståndet u = 1.
  21. Enligt denna råder i jordskorpan en tendens till utjämning av rubbningar av jämviktstillståndet, vilka åstadkommits genom massförflyttningar i eller på jordskorpan, vare sig dessa förorsakats av denudation och avlagring eller av tektoniska rörelser.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-11

 • Susanna
  Grekisk variant av ett hebreiskt namn med betydelsen lilja.
 • Besläktade namn: Sanna, Sanny, Susanne, Susie, Sanne

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs jämviktstillstånd?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett jämviktstillstånd jämviktstillståndet jämviktstillstånd jämviktstillstånden
genitiv ett jämviktstillstånds jämviktstillståndets jämviktstillstånds jämviktstillståndens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2