/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till jordegendom

Hur upplevde du uppläsningen av jordegendom?

eller

jordegendom är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är spillet en synonym till återstod?

Hur används ordet jordegendom?

  1. Här framkommer det att ifall skuldsättning tvingar till jordförsäljning ska släktgården säljas först då annan jordegendom har avvecklats.
  2. Innan hon blev färdig agronom jobbade hon också praktiskt inom jordbruket bl a som förman på en jordegendom med mjölkkor.
  3. Flores har också fått stöd av regeringen som gett de fyra grupper flyktingar som hittills tagits emot av biskopen en jordegendom där de nu är i färd med att bygga sina nya liv.
  4. Papperspengarna skulle utlämnas genom lån mot säkerhet i jordegendom.
  5. Svärfadern anställde Dix som inspektör av hans jordegendom i Cooperstown.
  6. Ursprungligen bör termen mantal ha åsyftat personer och inte jordegendom.
  7. Han inspekterade statens jordegendom först i Oregon och senare i Kalifornien.
  8. På detta sätt sägs denna stad ha fått sin ovanligt vidsträckta jordegendom.
  9. Statarna var egendomslösa jordbruksarbetare vilka anställdes på en jordegendom, för en viss tidsperiod.
  10. Upprepade arvskiften kunde dock också ofta leda till att ungdomar blev proletärer, utan jordegendom.
  11. De i Danmark och Norge upprättade " matriklarna" över jordegendom anses som ett slags kadaster.
  12. Borgen var tidigare en del av en större jordegendom, men jorden är nu skiftad.
  13. Sedan flyttade han till Mississippi där han blev spekulatör i bomull, jordegendom och slavar.
  14. Grundskatt är alla de ordinarie skatter som från medeltiden till 1903 gällde för en jordegendom.
  15. Av den jordegendom, som fråntogs kyrkan och prästerna, lade han nära 12.000 hemman under kronan.
  16. När Katarina tröttnade på en älskare fick han ofta stora tillgångar i form av jordegendom och livegna.
  17. Utöver det hade man anlagt en 2000 meter lång kanal, inköpt en mindre jordegendom samt ett gruvfält.
  18. Domän, från franska domaine jordegendom eller gods, från latin dominium (samma betydelse), avlett från latin dominus, " herre".
  19. Ortnamnet (1388 Domararwin) är bildat till ordet domare, här troligen använt som personbinamn, och arv ' arvegods', ' ärvd jordegendom'.
  20. I vissa fall är han t.o.m. långt före vår egen tid, såsom då han ifrågasätter nyttan av ärftlig jordegendom.
  21. De behandlar utsättande av barn, tionde, blot, prästernas ställning, helgdagar, munkars jordegendom och om strängare straff för brott under helger.
  22. Ett markland var under medeltiden i Svealand ett mått på värdet av en jordegendom, knutet till avkastningen snarare än till arealen.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs jordegendom?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en jordegendom jordegendomen jordegendomar jordegendomarna
genitiv en jordegendoms jordegendomens jordegendomars jordegendomarnas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2