Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är initiera en synonym till sponsra?

Hur används ordet kakofonisk?

   1. Det som räknas är den kreativa, fria kompetens som går att uttrycka i en demokratisk, okontrollerad, kakofonisk och global dialog.
   1. Allt i en kakofonisk version av melodin " Turkey in The Straw".
   1. Övergången mellan dessa delar innehåller en symfoniorkester som spelar en kakofonisk tonhöjds-och ljudnivåstegring.
   1. Denna diskussion urartar till en kakofonisk kvintett och avbryts endast av Jochanaans röst nere i brunnen.
   1. Den kakofoniska signaturmelodin, som också var Mosebacke Monarkis nationalhymn, bestod av tre skilda sånger som framfördes parallellt: Fädernesland (med solosång av Richard Ringmar), Hej så lyckliga vi äro samt Hell dig (melodi: Colonel Bogey March).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .

Hur böjs kakofonisk ?

adjektiv
positiv en kakofonisk
ett kakofoniskt
den|det|de kakofoniska