/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kondensering

Hur upplevde du uppläsningen av kondensering?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet kondensering?

  1. Melodin andra radens fras et selon son commandement nous osons dire kan eventuellt ses som en kondensering av denna tonföljd.
  2. Pyknos, kondensering, är en förminskning av cellkärnan.
  3. Man fick använda sina gasgeneratorer utan kondensering.
  4. Den består av auto-korslänkad hyaluronsyra, högviskös genom kondensering.
  5. Därigenom erhölls snabbare kondensering, större slagantal och ökad effekt.
  6. Motsatsen till kondensering är förångning, då en vätska övergår till gas eller ångform.
  7. Sfingosin syntetiseras av palmitoyl CoA och serin genom kondensering för att få dehydrosfingosin.
  8. Mer ofta som man använder kondensering är raffinaderier, där man separerar olika kemiska substanser.
  9. Till skillnad från 1850-talets fartygsmaskiner är dock den typiska slupmaskinen ej utförd med kondensering.
  10. Hans forskningområden är: minimisering av entropigenerering, exergianalys, kondensering, konvektion i porösa medier, övergång till turbulens, osv.
  11. En kondensor är en anordning för kondensering, det vill säga där en gas övergår till vätska.
  12. Holsti (1969) talar inte om kondensering utan går direkt från urval av meningsbärande enheter till kodning och kategorisering.
  13. En av fördelarna med mellanöverhettning är att det lägre trycket motverkar kondensering under expansionen, vilket allvarligt kan skada turbinbladen.
  14. Pålningens rörelser under brons pelare på grund av lateral spridning orsakad av kondensering, anses vara den främsta orsaken till kollapsen.
  15. Vid undersökning av dessa maskiner, som arbetade med ånga och utan kondensering, fann han, att deras driftekonomi var ganska dålig.
  16. Den uppträder i jämvikt med lakton, som kallas mevalonolakton, och som bildas genom inre kondensering av sin alkohol och karboxylgrupper.
  17. År 1939 utvecklade han en ny metod för kondensering av luft med en lågtryckscykel med hjälp av en speciell högeffektiv expansionsturbin.
  18. De andra elementen uppstår genom eldens kondensering till fukt, fuktens förtätning till vatten, vattnets förstelning till jord, jordens upplösning åter till vatten, och havets utdunstning till allting annat.
  19. Efter Michael Faradays klassiska experiment återstod några få gaser, bland dem syre, väte och kväve, som länge trotsade alla försök till kondensering och därför betecknades som permanenta eller inkoercibla.
  20. Han var redan från början Zygmunt Wróblewskis medarbetare vid dennes 1883 grundlagda laboratorium för gasers kondensering och beskrev 1884 tillsammans med denne försök att bringa syre, kväve och kolmonoxid till flytande form.
  21. De första martinugnarna var alla de regenerativa flamugnarna som eldades med generatorgas försedda med kondensatorer, men 1890 gjorde bergsingenjör försök att använda gasen utan kondensering och hade stor framgång med sina försök, och senare tiders martinugnar saknade kondensatorer.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Bernhard
  Tyskt namn som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Bernt
  Variant av det tyska namnet Bernhard som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Besläktade namn: Berna, Berhardina

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs kondensering?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en kondensering kondenseringen kondenseringar kondenseringarna
genitiv en kondenserings kondenseringens kondenseringars kondenseringarnas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt