/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kraftigt verkande

/1004363/HBSynonymerMobilMid
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet kraftigt verkande?

  1. Den påstås också vara ett kraftigt verkande nervmedel och inte oväntat ett kärleksmedel.
  2. - Mot bakgrund av att upphandlingsbolaget finner det ytterst angeläget att den inhyrda personalen faktiskt infinner sig vid avtalad tidpunkt och att tidigare erfarenheter motiverar ett kraftigt verkande vite finner länsrätten det befogat med ett vite som fungerar som ett klart påtryckningsmedel, heter det i länsrättens dom.
  3. Turen blir här långt mer än ett lyckosamt oberäkneligt utfall, den blir en existentiell personlig förmåga, ett kraftigt verkande maktmedel som demaskerar det öde som skall vara blint och avslöjar den slump som skall verka på måfå.
  4. GlaxoSmithKline kräver att ett vite om en miljon kronor, eller annat kraftigt verkande vite, skall utdömas om Colgate-Palmolive använder uttrycket igen.
  5. Han skrev en rad kraftigt verkande, lidelsefulla dramer.
  6. Om verksamheten fortsätter krävs firman på 400.000 kronor eller ett ” kraftigt verkande vite ”, skriver Metro.
  7. Många alkaloider är kraftigt verkande gifter ; i små doser har de stor medicinsk betydelse.
  8. Tillsammans med Erik Hoppe och Jens Søndergaard är han en representant för en kraftigt verkande naturpoesi.
  9. Substansen kan användas som kraftigt verkande jodpreparat, då det kan intas i stora doser utan obehagliga biverkningar.
  10. Amiodaron, även Cordarone, är ett kraftigt verkande läkemedel som påverkar hjärtats rytm och som till 37 % består av jod.
  11. Därigenom blev det även en kraftigt verkande hävstång för lord Randolph Churchills ledande politiska idé, det konservativa partiets demokratisering.
  12. Men tyvärr är lustgas också en väldigt kraftigt verkande växthusgas, och hittills har man släppt ut lustgas i atmosfären utan att rena bort den.
  13. För att få registreras och säljas som läkemedel måste ett preparat vara bevisat verksam mot den sjukdom som skall behandlas, inte skada mer än hjälpa, distribution och tillverkning måste ske under noggrann kontroll och kraftigt verkande substanser får i Sverige bara skrivas ut av läkare med så kallad särskild förskrivningsrätt..

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Magnus
  Latinskt namn som betyder den store.
 • Måns
  Svensk variant av det latinska namnet Magnus: den store.
 • Besläktade namn: Mogens

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt