Vad betyder stark?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är sens en synonym till moral?

Hur används ordet stark?

   1. En stark turistsäsong uppges vara en viktig förklaring till utvecklingen som överraskade marknaderna.
   2. Du måste vara väldigt stark för att komma ut om du kommer från ett land där homosexualitet är sett som en dödssynd.
   3. Det verkar vara en stark betoning på rödvin på rödvinshögerns sammankomster.
   4. När kronan är stark blir svenska exportvaror dyrare för köparna i andra länder.
   5. Vi fick ett fint lopp utvändigt och han var stark över upploppet.
   1. Och en stark insats där har tagit Öqvist till ännu ett mästerskap.
   1. Med åren har jag utvecklat en stark tro till att livet alltid löser sig på något sätt.
   2. Gemenskapen visar sig dock vara stark då människor kommer från närliggande byar och städer för att ge blod till de skadade.
   3. Känslan när han fick träffa sin son igen var så stark att han inte kan beskriva den.
   4. Minoritetsröster tar plats i offentligheten på ett helt annat sätt i dag jämfört med för några år sedan; det finns en stark önskan hos många muslimer om att delta i samhällsdebatten och att spegla den åsiktsrikedom som finns i det muslimska kollektivet.
   1. Osten hade en stark smak av gammal källare och vi blev osäkra på om den var ätbar.

stark i ordbok från 1870

Historik för stark

 • stark, fornsvenska stärker, stel, styv, stark, fast, sträng = fornisländska o. fornnorska slerkr, äldre danska stark, danska starrk, fornsvenska stark, medellågtyska stark, sterk, fornhögtyska stare (nyhögtyska stark), anglosaxiska stearc (engelska stark); av urgermanska *starku-, med i i ändelsen av vissa kasus, vilket förklarar den omljudda vokalen i fornisländska o. fornnorska osv.; med grundbetyd, av 'styv' (i stärka o. stork-na); av en urindoeuropeiska rot stereg i litauiska stregiu, stregti, styvna, till sfer i stel (av *sterö~), stjärt ~ starr l, 2 och så vidare Avljudsformer: storkna, styrka o. väl även stork.

Namn relaterade till stark

 • Rikard
 • Valentin
 • Ebbe
 • Ebba
 • Maud
 • Matilda
 • Gertrud
 • Irma
 • Artur
 • Valborg
 • Erhard
 • Bernhard
 • Bernt
 • Magnhild
 • Evert

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gudmund

Nordiskt namn med betydelseelementen gud och beskyddare: skyddad av gudarna..

Ingemund

Nordiskt namn bestående av gudanamnet Ing och betydelseelementen beskyddare: skyddad av Ing..

Besläktade namn: Ingeman

Hur böjs stark ?

adjektiv
positiv en stark
ett starkt
den|det|de starka
komparativ en|ett|den|det|de starkare
superlativ är starkast
den|det|de starkaste