Vad betyder kroppsligen?

  1. kroppsligt, till kroppen
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är murare en synonym till bruksarbetare?

Hur används ordet kroppsligen?

   1. Vad som hände var helt enkelt att i salen kroppsligen närvarande borgerliga ledamöter inte var lika mentalt närvarande.
   1. De apatiska barnen har kroppsligen inte några allvarligare avvikelser.
   1. Endast de patienter som kroppsligen befann sig på avdelningen inkluderades.
   1. Samtidigt reser sig läraren och öppnar kroppsligen upp samtalsrummet för utbytesstudenterna.
   1. De sista åren var Ingefrid kroppsligen begränsad men inte andligen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ingeborg

Fornnordiskt namn som består av gudanamnet Ing och betydelseelementet beskydd: skyddad av guden Ing..

Borghild

Norskt namn som består av betydelseelementen beskydd och kamp..

Hur böjs kroppsligen ?

adverb
oböjligt kroppsligen