/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kursförändring

Hur upplevde du uppläsningen av kursförändring?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

kursförändring är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet kursförändring?

  1. Det verkar dock inte signalera kursförändring utan handlar snarare om att stärka den egna maktbasen.
  2. Han talar om en kursförändring för det finansiella räddningsprogrammet.
  3. Uttalandet måste ses som en kursförändring i Rysslands hållning till al-Assad, förutsatt att AFP citerat ambassadören rätt.
  4. Varje procents kursförändring för Goldminers aktie motsvarar en förändring av det totala aktievärdet på sex miljoner kronor, vilket understryker att det är stora belopp som står på spel i informationen om olika gruvprojekt.
  5. Leo von Caprivis störtande, liksom han beskylldes för att i spetsen för en illa beryktad " kamarilla" ha hösten 1906 försökt störta rikskanslern Bernhard von Bülow och åstadkomma en kursförändring i reaktionär riktning.
  6. Denna omvärdering utlöstes möjligtvis av Hitlers ändrade syn på Ryssland, som gick från en möjlig samarbetspartner till ett föremål för tysk imperialism och kolonialism, en kursförändring som har satts i samband med bolsjevikernas slutgiltiga seger i inbördeskriget och samarbetsförespråkaren Max Erwin von Scheubner-Richters död.
  7. Men efter att båda partierna bytt ut sina ordföranden på orten så verkar kursförändringen vara total.
  8. Det enklaste sättet är att vrida roderytorna eller med någon kontrollyta kompensera för kursförändringen som propellern skapar.
  9. Frifallslöpning har fallskador, inbromsningsrisker och kursförändringar på problemlistan.
  10. Detta gyro ger endast kursförändringar men till ett betydligt lägre pris.
  11. Det här för att inga enskilda aktieägare ska ha möjlighet att förbereda sig inför kursförändringar.
  12. Dagshandel handlar främst om att agera snabbt vid kursförändringar på aktier och andra värdepapper.
  13. När det gäller den fallande aktiekursen anser han att kursförändringar inte alltid hänger ihop med företagets verkliga utveckling.
  14. Eftersom värdet på bitcoinvalutan helt och hållet bestäms av spekulation och förväntan, kan plötsliga och stora kursförändringar uppstå.
  15. – Den personen får fortsätta med det arbete vi bedriver idag, jag tycker inte att vi i partiet ska göra några speciella kursförändringar.
  16. Folkaktier kan vara den enda aktie en aktieägare äger, vilket gör att kursförändringar i just den aktien påverkar aktieägaren mer än om vederbörande ägt flera aktier.
  17. Detta ställer betydligt högre krav på precisionen för eldledningen och målsökare för de försvarande robotarna då moderna ballistiska robotar trots namnet kan göra mindre kursförändringar under den ballistiska fasen.
  18. De som förordar teknisk analys framför fundamental analys menar att den bättre följer en akties kursförändringar medan den som vill köpa ett företag eller äga det under en längre tid bör använda sig av fundamental analys.
  19. Kursrisk (även kallat ränterisk) är ett mått som uttrycker risken för kursförändringar eller räntekänslighet uttryckt som den procentuella förändring av värdet på en form av räntebunden investering eller lån som sker då statens marknadsräntor förändras med en procentenhet.
  20. Men på köpcentret i Charlottenberg tar man kursförändringarna med ro.
  21. Alla optionssäljare och terminsavtalsparter måste ställa säkerhet så att avtalen kan fullföljas oberoende av kursförändringarna.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-11

 • Susanna
  Grekisk variant av ett hebreiskt namn med betydelsen lilja.
 • Besläktade namn: Sanna, Sanny, Susanne, Susie, Sanne

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs kursförändring?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en kursförändring kursförändringen kursförändringar kursförändringarna
genitiv en kursförändrings kursförändringens kursförändringars kursförändringarnas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2