Synonymer till mönster

Synonymer till mönster

Ur Synonymordboken

Vad betyder mönster?

  1. förebild, modell, mall: sy efter mönster; (mer abstrakt) vanor, värderingar: händelserna följer ett mönster, en chef som avviker från mönstret (uppfattningen om hur chefer bör vara)
  2. exempel, förebild för andra (eller annat): hon är ett mönster av snällhet, mönsterjordbruk
  3. motiv, figur: gardin-, tapetmönster etcetera || mönstret; pl. =, best. pl. mönstren
Ur Ordboken

Hur används ordet mönster?

 • Tröga mönster inom vårdapparaten gör att kvinnor och män möts av olika behandling och medicinering.
 • Det finns ett tydligt mönster i hur minnet omformar det som vi har varit med om.
 • Riksdagsårets sista partiledardebatt följde samma mönster som drabbningarna i januari och oktober.
 • Jonas Lantto brukar vara jokern som bryter mönster för Gefle i allsvenskan.
 • Detta mönster följde vid flera andra pogromer efter krigets slut.
 • Klimatforskare ser ett mönster och säger att extremvädret är något som australierna får vänja sig vid.
 • - Det är ett mönster som går igen hos flera betalningsförmedlare.
 • Sådana mönster bör kunna utnyttjas för gemensam bekämpning av exempelvis cyberterrorism.
 • Om du provar det bryter du ditt invanda mönster av närhetsflykt och får då se vad som kommer ur det.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord