Synonymer till motlut

Synonymer till motlut

Ur Synonymordboken

Vad betyder motlut?

Ur Ordboken

Var med och bygg upp synonymordboken

Är sjakal en synonym till asätare?

Hur används ordet motlut?

 • Björklund har styrt skolpolitiken i sex och ett halvt år och det är inte konstigt att han får mer av motlut i debatten.
 • - Den övergripande bilden är motlut i världsekonomin som tynger Sverige både i år och nästa år.
 • Honda harvar vidare uppför det ekonomiska motlut finanskrisen försatt stallet i.
 • Uppför hela Rislandet i en lång motlut fortsatte han i ganska hastig marsch ända fram till Bureälven.
 • Ute på landsväg blir ljudet mer ansträngt och i motorvägshastighet och motlut krävs nedväxling trots gasen i botten.
 • Banan är lagom kuperad men det finns motlut som känns.
 • - Få branter har de arton procents motlut som stolen klarar.
 • På alla områden där kortsiktiga vinstintressen står mot varsamhet med naturen eller omsorg om människors hälsa har det hela tiden varit en kamp i motlut för dem som förespråkar försiktighet.
 • Göteborgs kraftiga ekonomiska motlut ser äntligen ut att kunna bli mindre brant.
 • Det var motlut hela veckan för den västliga försvarsalliansen Nato.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord