/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till sänka ned

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet sänka ned?

  1. Detta trots att de var helt på det klara med att det var samma sak som att sänka ned pengarna i ett syrabad.
  2. Att någon kunde sänka ned en i ett hett bad utan att man hade en rövare.
  3. Öglan försökte han sänka ned på balkongen för att få den att fastna i den omkullslagna köksstegen.
  4. Han köpte guldfiskar och lät sänka ned lådor med näckrosor i dammen så att deras blommor vilade på vattenytan och låg där och skimrade och skälvde i det alltid levande vattnet.
  5. Ett slags jättehåvar på träställningar som det krävs fyra man för att sänka ned i vattnet.
  6. John använder en vinsch för att sänka ned Terminator i flytande järn.
  7. En kran med kapacitet på 15 ton kan sänka ned forskningsutrustning i havet.
  8. De ansåg att det var för tungt och oergonomiskt att sänka ned kistor i gravar manuellt.
  9. Kyrkoherden godtar Arbetsmiljöverkets beslut – men tänker inte låta personalen sänka ned kistorna med traktorer eller liknande fordon.
  10. Genom att sänka ned buntar av julgranar på botten kan nya lekplatser och uppväxtmiljöer för fiskarna skapas.
  11. Där tänker sig Yimby att sänka ned trafiklederna och ha stadsgator intill, enligt modell från andra storstäder.
  12. Men kyrkoherden hänvisade till kyrkans etiska riktlinjer och sa att det vore ovärdigt att sänka ned kistorna med grävmaskiner.
  13. När de dricker måste de sätta benen brett isär så att de kan sänka ned huvudet.
  14. Enligt densamma skall det röra sig om en verkstadslokal och härdkar används för att sänka ned upphettade metallgodsstycken i vätska.
  15. En mer avancerad konstruktion för att sänka ned järnvägen skulle göra att kostnaderna skenar iväg med flera hundra miljoner kronor.
  16. Marken är fortfarande i rörelse men under eftermiddagen fattades ett beslut om att sänka ned de första räddningsarbetarna bland rasmassorna.
  17. Greve Orgaz begravning framställer helgonen Stefanus och Augustinus i färd med att sänka ned kroppen i graven.
  18. Förra söndagen kunde Shells oljeborrare sänka ned den första borren mot den så kallade Burger-fyndigheten i Chukchihavet norr om Alaska.
  19. Med vinschar och möjligheter att sänka ned personer från luften kan de assistera vid exempelvis drunkningsolyckor i insjöar, större bränder och evakueringar.
  20. De tillverkar och utvecklar små rör där man kan sänka ned prover av olika slag, till exempel prover av livsmedel eller läkemedel.
  21. Men vi måste ta ut den till havs och sänka ned den någonstans där det är ofarligt, säger Jonas Hård på fjärde sjöstridsflottiljen till TT.
  22. SdKfz 254 kan alternera mellan band och hjul genom att sänka ned hjulen och lyfta upp hela vagnen, antagligen för att spara bränsle.
  23. – Arbetsmiljöverket har sett farorna och hälsoriskerna med att sänka ned kistorna manuellt och gjort en bedömning som jag tycker är korrekt, säger Anki Pettersson, regionalt skyddsombud vid Kommunal.
  24. Genom att ankra upp och sänka ned en dykarklocka kunde fartyget rädda besättningar från sjunkna ubåtar, och dessa placerades därefter i rekompressionskammare för tryckutjämning.
  25. Vägen kommer att sänkas ned cirka sex meter.
  26. Dessa rum... hade golv, som kunde sänkas ned.
  27. Ljuskronan kan sänkas ned i salen för underhåll.
  28. Pumpenheten kan sänkas ned i vätskan som ska pumpas.
  29. Det är nya E4 som ska sänkas ned och gå genom berget.
  30. Reverseringssystemet består av en " skopa" som kan sänkas ned bakom jetaggregatet.
  31. Flerstegspumpar kan sänkas ned till större djup som till exempel sänkborrade vattenbrunnar.
  32. Dessa rörliga torn kunde sänkas ned i fortet för att skydda pjäserna.
  33. E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm kommer till exempel att sänkas ned med sex meter.
  34. Men åtminstone en 25 meters bassäng då en plåtlåda ska sänkas ned i den gamla bassängen.
  35. Tunneln består av tre gigantiska betongelement som fick sänkas ned, och sättas samman till en tunnel.
  36. Hjulen satt monterade utanför banden och kunde sänkas ned vid färd på vanlig väg.
  37. Tunneln består av tre sänktunnelelement som gjuts i betong, för att sedan sänkas ned.
  38. Såväl grafiten som röret förbrukas i smältprocessen, varför elektroden hela tiden måste sänkas ned i badet.
  39. Strahm försöker desperat att ta sig ut genom gallertaket, samtidigt som kistan börjar sänkas ned i golvet.
  40. E45 ska sänkas ned och täckas över fram till nära E6, för att skapa en trivsam stadsmiljö.
  41. På så sätt ska båtarna lyftas upp fem meter över vägen för att sedan sänkas ned på andra sidan, skriver Folkbladet.
  42. Generatorerna ska förankras i sina betongfundament och sänkas ned på havsbottnen utanför Islandsberg där universitet sen ett par år har en försöksanläggning.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-09

 • Roland
  Tyskt namn som består av betydelseelementen ära och land: ärans land eller landets ära.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2