Synonymer till sekterism

Synonymer till sekterism

Ur Synonymordboken

Vad betyder sekterism?

Ur Ordboken

Var med och bygg upp synonymordboken

Är akleja en synonym till duvblomma?

Hur används ordet sekterism?

  • Annars riskerar Libyen att gå i samma fälla som Irak gjorde med våld och sekterism efter störtandet av Saddam Hussein.
  • Det enda som skulle kunna rädda Irak från religiös och etnisk sekterism är en återvunnen irakisk nationalism.
  • Politikens huvudaktörer har båda sprungit ur den djupa sekterism som delat regionen.
  • Visserligen är politisk sekterism och ovilja mot alla kompromisser ingalunda någon okänd företeelse hos oss heller.
  • Främmande makters ingripande har bidragit till att förvärra denna sekterism genom att olika oppositionsgrupper har fått stå som representanter för en rad andra konflikter.
  • Humanioras återkommande kriser och försörjningsproblem beror enligt min mening delvis just på sekterism och ideologisk inkrökthet hos forskarna.
  • Dogmatism och sekterism har ju alla de här organisationerna problem med.
  • Återfall i slutenhet eller tendenser till sekterism lär innebära att en viktig möjlighet för Svenska kyrkan gått förlorad.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord