Synonymer till semantisk

Synonymer till semantisk

Ur Synonymordboken

Vad betyder semantisk?

  1. betydelsemässig; semantiskt fält (språkvetenskaplig term) betydelseområde (som uppdelas på flera ord, ofta olika i olika språk) || -t
Ur Ordboken

Var med och bygg upp synonymordboken

Är ledung en synonym till sjökrig?

Hur används ordet semantisk?

 • Skillnaden i benämningen är främst av semantisk karaktär eftersom riktlinjerna för vilka satsningar som ska göras inte skiljer sig nämnvärt mellan blocken.
 • Ofta förklaras de olämpliga orden som en semantisk slump.
 • Med semantisk nivå åsyftas en förhållandevis empirinära analys där den direkta meningen av de berättelser som de getts tas fasta på.
 • Det verbala språkets fonetik har en semantisk struktur som kan hantera både de sociala och de psykiska systemens utveckling.
 • En av de intervjuade politikerna menar i sammanhanget att det bara ska vara en semantisk fråga att ordet hållbar inte används i handlingarna.
 • Om det förekommit några sådana är väl också en semantisk fråga?
 • Koelsch och hans kolleger undersökte så om musikaliska stimuli kan ge upphov till semantisk priming av verbala stimuli.
 • Visserligen är det såtillvida riktigt att ordet bara kan ha en semantisk och en expressiv funktion och att någon tredje möjlighet inte ges.
 • Min metod består i att konsekvent relatera en semantisk och syntaktisk beskrivning av respektive medium till prosaläsarens och filmåskådarens fiktionsreception.
 • Min metod bestod alltså i att konsekvent relatera en semantisk och syntaktisk beskrivning av respektive medium till prosaläsarens och filmåskådarens fiktionsreception.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.