Vad betyder skepp?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är original en synonym till särart?

Hur används ordet skepp?

   1. Ändå återvände de med ytterligare fem skepp i följe på tisdagsmorgonen.
   2. Och tänk att det bara krävdes en halv meters extra bredd på vardera sidan för att ett så högt skepp skulle få den balans Vasa saknade.
   3. - Vi har byggt ett skepp där borta speciellt för den turnén.
   4. De hoppades komma ombord på ett skepp och fly till Mallorca eller till sydspanska kusten.
   5. Påföljande år kapades två svenska skepp av korsarer från Tétouan.
   6. Rykten om att det legat ett skepp på platsen har cirkulerat länge.
   7. Den största svårigheten ligger i att bevakningsområdets storlek gör det omöjligt att hålla koll på alla skepp och båtar med pirater bakom styrhjulet.
   8. Med trekantig stäv glider Isoldes skepp värdigt in i första aktens början.
   9. De äldsta kristna begravningarna i Norden hade inte många likheter med de stora högbegravningarna och likbegängelserna i skepp som vi förknippar med vikingatiden.
   1. Vi stod i kyrkans skepp och väntade på vårt tecken att börja gå Luciatåget.

skepp i ordbok från 1870

Historik för skepp

 • skepp, äldre nysvenska o dialekt även skep, yngre fornsvenska skepp o. skep, fornsvenska skip, även: båt (såsom ännu i dialekt) = fornisländska o. fornnorska, gotiska, fornsaxiska skip, danska skib, fornhögtyska skif (nyhögtyska schiff), anglosaxiska scip (engelska ship), av urgermanska *skipa-, till urindoeuropeiska roten sk(h)ib, klyva (se skipa); alltså egentligen om urhålkad trädstam, liksom fornsaxiska scap, fat, båt, medelhögtyska schaf till parallellroten skab (se skåp), eller forngrekiska skdphos, urhålkad trädstam, båt, skepp, till skabh (se skava o. skåp slutet), eller som båt till bhid, klyva, eller fornhögtyska scalm till skel detsamma (se skälm), eller som latin nâvis, skepp = no (ho, ränna). — Fornhögtyska skif (nyhögtyska dialekt schiff) o. medellågtyska schip, liksom fornsaxiska scap o. medelhögtyska schaf, beteckna också olika slags träkärl; jämför till betyd.-utvecklingen t. ex. ryska súdno, nu: skepp, förr: fat, skål, eller forngrekiska kýmbê, båt, bäcken ~kýmbos, fat, och så vidare (se även Heinertz PBB 41: 489). — Betydelse 'skepp i kyrka' efter latin nâvis, möjligen på grund av förväxling mellan forngrekiska nâós, tempel, o. nau~s, skepp. — Det urindoeuropeiska ordet för 'båt, skepp' är annars nâu- i sanskrit, forngrekiska, latin, keltiska språk o. fornisländska o. fornnorska (nór = svenska dialekt, norska no, tråg m. m.; se no). Om fornisländska o. fornnorska kjóll, fornhögtyska kiol, anglosaxiska céol se kula o. det ej besläktade köl (slutet). — Härtill fornsvenska (fda.) personn. *Skipar (av urnordiska *Skipa-harja-; jämför Einar, Ragnar osv.), som ingår i ortnamn Skepparslöv Skå. o. Skepperstad Smål. — Skeppare, fornsvenska skipari detsamma, men även: sjöman, sjöfarande = fornisländska o. fornnorska skipari i sistn. betydelse = forndanska (Ulstrupsstenen), sjöman, matros. Jämför fornsvenska skipman, sjöman, skeppare, äldre nysvenska skep(p)man o. skep(p)s- (redan hos L. P. Gothus) = fornisländska o. fornnorska skipmadr, nyhögtyska schiffman. — Skeppsbrott, jämför L. Petri Kr.: i skipsbrota, yngre fornsvenska skipbrut (-o-) = fornisländska o. fornnorska skip(s)brot, danska skibbrud; till fornsvenska bryta skip(it), fornisländska o. fornnorska brjóta skip; jämför medellågtyska schipbroke, nyhögtyska schiffbruch, anglosaxiska scipgebroc, till urgermanska *brekan, bryta (se bråk 1, bräcka 1); jämför latin naufragium detsamma, till nâvis, skepp, o. frangere, bryta (se fraktion). — Skeppsbruten, äldst med skep- Bröms Gyllenm. visb., Lex. Linc. 1640 med flera, sedan skepps- = danska skibbruden, ombildat av fornsvenska skipbruta, -brota, snarast en gammal n-stamsbildning, jämför Ter. Andr. o. 1550: bliffua skep broth; i nyhögtyska: schiffbrüchig. — Skeppund, se d. o.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gerda

Variant av det nordiska namnet Gerd som betyder gård..

Gerd

Nordiskt namn som betyder gård..

Hur böjs skepp ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett skepp skeppet skepp skeppen
genitiv ett skepps skeppets skepps skeppens