/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till skriftlig redogörelse

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet skriftlig redogörelse?

  1. Dessutom efterlyser föräldrarna en skriftlig redogörelse över personalbemanningen på skolgården under raster.
  2. Den viktigaste nyheten är att låntagaren får en skriftlig redogörelse av villkoren för det tänkta lånet.
  3. Senare på eftermiddagen ombads han också lämna en skriftlig redogörelse för vad som hade hänt.
  4. På oktobersammanträdet år 2002 fick primär- och tandvårdsstyrelsen en skriftlig redogörelse för turerna i ärendet Kungshöjd.
  5. Socialstyrelsen vill ha en skriftlig redogörelse av vilka rutiner som tagits fram för att förbättra omhändertagandet av patienter inför en operation.
  6. - Jag har fått en tillbudsrapport och en skriftlig redogörelse från Västkustfamiljen.
  7. Däremot har länsstyrelsen krävt att Lerums kommun lämnar in en åtgärdsplan och en skriftlig redogörelse över det som har skett.
  8. En nu gällande skriftlig redogörelse för brandskyddet saknades också.
  9. JO kräver också en skriftlig redogörelse från Penttinen själv.
  10. År 1445 sammanställde Giorgio Timbotta en skriftlig redogörelse över skeppsbyggnad.
  11. Utifrån det gör vi en skriftlig redogörelse över händelsen, säger Ulla Alm.
  12. Fabbrica di galere är en skriftlig redogörelse från år 1410 med ritningar och måttangivelser.
  13. Sjukhuset ska komma in med en skriftlig redogörelse över hur bristerna åtgärdats senast den 15 september.
  14. JO anmodar polismyndigheten i Västernorrlands län att yttra sig och kräver också en skriftlig redogörelse från Penttinen.
  15. En skriftlig redogörelse för expeditionens öden, äventyr och rön gavs sedermera ut i fem band.
  16. Den andra studenten har avstått från att träffa nämnden och har heller inte lämnat in någon skriftlig redogörelse.
  17. Jag vet inte vilken betydelse det har, men han har lämnat in en skriftlig redogörelse på några sidor.
  18. Sist men inte minst kommer vi kräva varje butiksägare på en skriftlig redogörelse på vilka åtgärder de har vidtagit.
  19. Den polis som misstänks för tjänstefel i samband med dödsskjutningen i Lindesberg i helgen, lämnade i dag en skriftlig redogörelse.
  20. Lilliecrona var närvarade vid Kristinas intåg i Rom och skickade en skriftlig redogörelse om detta till Karl X Gustav.
  21. Enligt räddningstjänsten krävde myndigheten redan i slutet av november att skolan skulle lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet i skolans lokaler.
  22. Svensk polis har också en skriftlig redogörelse av vad som hände vid den påstådda kapningen och även bilder på den misshandlade besättningen.
  23. Nu har verket fått en skriftlig redogörelse från köparen, men Karin Åhl kan ännu inte svara på om verket är nöjd med den.
  24. Nu har kommunen, som är Oktoberteaterns största bidragsgivare, begärt att styrelsen i en skriftlig redogörelse ska möta den kritik som uttryckts mot teatern.
  25. Återkomna till Sverige satte de båda officerarna samman en skriftlig redogörelse för sin krigsupplevelser (Utdrag af journalen hållen från den 4.
  26. Södertälje kommun, som är teaterns största arbetsgivare har krävt en skriftlig redogörelse från teaterstyrelsen för att bemöta de klagomål och brister som riktats mot teatern.
  27. På grund av den påstådda misshandeln ber svensk polis om att få en skriftlig redogörelse för kapningen och bevismaterial i form av fotografier av misshandlade besättningsmän.
  28. I Choberts första skriftliga redogörelse till polisen stod det att mördaren sprang iväg.
  29. Intresset är stort i USA inför utfrågningen av Comey, efter att hans sjusidiga skriftliga redogörelse offentliggjorts.
  30. Inte i tio förhör och inte i den skriftliga redogörelse som du skrev och skickade till polisutredningen från häktet?
  31. Men något klart besked får de inte av Hayward, enligt hans skriftliga redogörelse som lämnades till medierna i förväg på onsdagen.
  32. – Nu har vi fått in hundvaktens skriftliga redogörelse, vi väntar på att få in golfarens version och utifrån det tillsammans med hundägarens dokumentation från veterinären kommer vi efter rutin att göra en anmälan till Golfförbundet där vi kommer att föreslå någon form av avstängning som förbundets juridiska nämnd fattar beslut om.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt