/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till skriftställe

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet skriftställe?

  1. Nu finns det - tack och lov - ett skriftställe som tydligare och bättre än alla andra beskriver och avslöjar hela bråddjupet av "vilka" som (direkt eller indirekt) deltog i korsfästelsen.
  2. På alla dessa skriftställen är Satan underkastad Gud och har ingen självständig existens.
  3. Därefter ägnade han sig nästan uteslutande åt politiskt skriftställen, mest i egenskap av publicist.
  4. Han ägnade sig även åt populärvetenskapligt skriftställen, varav till svenska översatts " Studier öfver människans natur.
  5. von Winterfeld var preussisk kyrassiärofficer 1844-53 och idkade därefter ett mångsidigt skriftställen och företog resor i alla europeiska länder.
  6. År 1848 lämnade han skådespelaryrket samt ägnade sig företrädesvis åt skriftställen, på samma gång som han var kungens föreläsare och privatbibliotekarie.
  7. Senare delen av sitt liv, då han mera till namnet var samfundets ledare, ägnade han sig åt skriftställen och religiösa vandringar och förkunnelser.
  8. Det finns inga Bibeltexter som nämner annat än vuxendop, men enstaka skriftställen ger utrymme för tolkning att barn kunde blivit döpta samtidigt med andra.
  9. På uppfattningen i ledande tyska kretsar inverkade han avsevärt genom detta skriftställen, och Vilhelm II av Tyskland inhämtade ofta hans mening om östeuropeiska frågor.
  10. Posselt blev 1784 gymnasielärare i Karlsruhe och 1781 " amtmann" i Gernsbach samt nedlade 1796, till följd av sympatier för franska revolutionens idéer, sitt ämbete och ägnade sig därefter helt åt historiskt skriftställen.
  11. Sedan han utövat filosofiska och språkvetenskapliga studier vid universiteten i Leipzig och Jena, promoverades han till filosofisk doktor vid sistnämnda universitet 1859 och återvände till Sverige, där han ägnade sig åt språkstudier och skriftställen.
  12. Han inlade stor förtjänst om kännedomen av den klassiska forntidens naturvetenskapliga skriftställen genom värdefulla kommenterade upplagor av bland annat Aristoteles Animalium historia (1811), Theofrastos Opera quas supersunt (1818-21), Nikandros Alexipharmaca (1792) och Theriaca (1816).
  13. Vid sidan av det vetenskapliga författarskapet ställde sig ett litteraturkritiskt skriftställen, som fick en utomordentlig betydelse för finländsk press och allmänhet ; särskilt bör här nämnas den artikelserie, som under rubriken Nyare böcker, inhemska och utländska (i Hufvudstadsbladet, 1896-1905) gjorde en vidare allmänhet bekant med strömningarna inom samtidens litteratur.
  14. Också mottogs det av den stora allmänheten med stormande bifall, men ådrog författaren en småaktig kritik av den nyss förut (1635) stiftade franska akademien, som därtill drevs av sin beskyddare Richelieu, vilken själv befattade sig med dramatiskt skriftställen och med oblida ögon såg Corneille utveckla större självständighet, än Richelieu ville medge på ett fält, där han själv gjorde anspråk på auktoritet.
  15. Bland alstren av Rankes kolossala historiska skriftställen kan, förutom de ovan anförda, nämnas Neun Bücher preussischer Geschichte (tre band, 1847 – 48 ; i ny upplaga omarbetat till Zwölf Bücher preussischer Geschichte), behandlande särskilt Fredrik Vilhelm I, vars historiska betydelse Ranke först uppmärksammat, och början av historia, Französische Geschichte (fem band, 1852 – 61), Englische Geschichte (sju band, 1859 – 68), Zur Reichsgeschiche (omfattar tiden 1575 – 1619), Geschichte Wallensteins (1869 ; " Wallenstein", 1870), Der Ursprung des sieben-Jährigen Krieges (1871), Die deutschen Mächte und der Furstenbund, deutsche Geschichte von 1780 bis 1790 (två band, 1872), Genesis des preussischen Staats (1873), Ursprung der Revolutionskriege 1791 und 1792 (1875), Zur Geschichte Österreichs und Preussens zwischen den Friedensschlüssen zu Aachen und Hubertusburg (samma år), Weltgeschichte (nio band, 1880-88), ett arbete, varmed han grep sig an på sommaren 1879 vid 84 års ålder och av vilket han själv hann utarbeta sju band (till slutet av 1000-talet).
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-16

 • Brynolf
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen brynja och ulv.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs skriftställe?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett skriftställe skriftstället skriftställen skriftställena
genitiv ett skriftställes skriftställets skriftställens skriftställenas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt